Juula küla laste koolitee lühenes

Laupäeva hommikul avas MTÜ Juula Küla Heaks küla servas Jõhvika bussipeatuse. Tänu liinipikendusele ja uuele peatusele väheneb mitme Juula küla  lapse koolitee enam kui kahe kilomeetri võrra.

Juula külavanema Eneli Kaasiku kinnitusel käib Juula-Igavere teelt Lähte ühisgümnaasiumi käesoleval aastal üheksa last, aastatel 2013 ja 2014 lisandub neile veel kaks. Iga päev küll nii palju lapsi bussi peale ei lähe, kuid seda vaid tänu hoolivate lapsevanemate pidevale laste vedamisele ja suuremate laste sõprussidemetele, mis võimaldab neil sageli sõprade ja sugulaste juurde öömajale jääda. Kuid enamikule 2012./ 2013. õppeaastal koolis käivatele lastele on tee bussipeatusse liialt pikk – üle kahe kilomeetri.

Lähipäevil pole Juula lastel mõtet veel uude peatusse minna. Paraku pole liinipikendus veel jõustunud ja tõenäoliselt sõidab buss uuest peatusest läbi alles kuu keskpaigast. Vastavasisuline koosolek toimub eeloleval neljapäeval.

Kaheksa aasta töö vili

Juula küla jääb administratiiv-territoriaalselt Jõgeva maakonda, kuid külast umbes 1,7  kilomeetri kaugusel on juba Tartu maakonna piir. Juula laste kool asub samuti Tartu maakonnas, enamikul käivad vanemad Tartusse tööle.

Et bussiliiklus on maakonnakeskne, on väga raske korraldada bussiliiklust üle oma maakonna piiride. Teatud kohtades nagu näiteks Juula küla aga on see möödapääsmatu.

Bussipeatuse rajamisega Juula-Igavere tee äärde hakkas külaselts tegelema juba 2004. aastal. Külavanem Eneli Kaasik rääkis, et tol ajal jäid lapsed hoopiski Saadjärve äärde ja pidid jalgsi koju kõmpima. “Kõigepealt saime koolibussi Juula külla sõitma, 2005. – 2006. aastal ehitasime bussipeatuse paviljoni, kus bussi ootavad lapsed ja ka täiskasvanud saavad vihma, tuule ja tuisu eest varjus olles sõidukit oodata. Kuid õhtune buss ei sõitnud ikkagi Juulale, vaid keeras enne küla tagasi. Pärast pikki läbirääkimisi hakkas buss 2011. aasta alguses sõitma Juula küla peatusse ning seal ümber keerama. Kuid Juula-Igavere tee äärde tuli uusi peresid juurde ning nende lapsed hakkavad samuti varsti kooli minema. Meie unistus oli, et saaks ka siiapoole bussi käima,” rääkis Kaasik.

Tema kinnitusel on lapsevanemate kohustuseks oma laste eest hoolitseda ning nende kooliteed turvalisemaks ja lühemaks muuta. “Kui me seda praegu ei tee, siis ütlevad nemad ükskord meile, et küll te harjute, saate hakkama,” nentis ta. Loomulikult saavad lapsed hakkama, kuid küsimus on, mis hinnaga ja kas alati on seda pingutust vaja. 

Külaselts võtab vastutuse

Tegelikult unistas MTÜ Juula Küla Heaks bussipeatusest mäe otsas, millest oleks kasu olnud veel suuremale hulgale lastest. Kahjuks vedas selle kandi maaomanik külaseltsi alt, lubades algul peatuse lahkesti oma maale rajada, kuid siis, kui juba ehitamiseks oleks läinud, võttis oma lubaduse tagasi. Kogu külaseltsi töö ja vaev tuli korstnasse kirjutada ja alustada taas nullist. Õnneks ei vandunud aktiivsed inimesed alla ja ehitus läks ettenähtud ajal ikkagi lahti. Tõsi, mitte unistuste kohas, vaid hoopis Igavere poolses teeservas.

Iga uue rajatisega tuleb külaseltsil võtta ka vastutus. “Me oleme harjunud oma kogukonna ees vastutama,” kinnitas külavanem. Tema sõnul on külaseltsis tehtu taga inimeste suur töö. “Iga asja rajamine eeldab eeltööd, sest peame tõsiselt läbi mõtlema, kas suudame seda kõike korras hoida ja hooldada,” tõdes ta. Igatahes on Juula küla inimesed lubanud uue Jõhvika bussipeatuse korras hoida.

Jõhvika bussipeatus on sündinud kodanikualgatuse korras. “Me püüame seda ka oma lastele õpetada, et nad ei lepiks nende oludega, mis on. Me oleme ääremaa, see pakub väga palju väljakutseid.”

Külavanem loodab, et Juula saab tulevikus veel uusi aktiivseid elanikke juurde. “Bussipeatus on kindlasti lisaväärtus, kui nad siia elama asuvad,” kinnitas ta.

Miks uus peatus just jõhvika-nimeline tuli, seda selgitas külavanem lähedal asuva jõhvikasooga, kus kohalikud inimesed armastavad jõhvikal käia ning külaseltsi tunnuslausegi kõlab: “Juula – Jõgevamaa jõhvikas”.

Bussipeatuse rajas osaühing Moreen, projekteeris füüsilisest isikust ettevõtja Tiit Korn, rahaliselt toetas ehitust Tabivere vald ja oma panuse andsid peatuse valmimisse ka külaselts ja lapsevanemad. Külavanem on Moreeni-poolsele tööde koordinaatorile Märt Maurerile vastutulelikkuse ja abi eest väga tänulik. Bussipeatuse avamisel kohal olnud Jõgevamaa Ühistranspordikeskuse juhatuse liige Heldur Lääne soovitas külaseltsil oma lähiajalugu kirja panna, siis on hiljem lihtsam raamatut koostada. Bussipeatuse eest võitlejatele soovis ta aga jõudu ja jaksu.

Üks võitlus seisab külaseltsil veel ees. Nimelt peab tee hooldaja selle talvel  ka puhtaks lükkama, nüüd juba uue bussipeatuseni ja miks ka mitte juba Jõhvi-Tartu teeni välja, siis pääsevad ka Juula küla äärealade elanikud hõlpsamini liikuma. Sellel teelõigukesel on aga mitu hooldajat ning võitlus ühe hooldaja eest seisab külaseltsil veel ees.

Aga Aru talu vanaperenaine lubas uuest Jõhvika peatusest hakata tihti Tartusse sõitma, küll kohvikusse, küll sõbrannade juurde. “Mis nüüd viga, kui peatus nii lähedal,” oli ta rõõmus.  

Juula küla

*Külas elab 80 inimest

*Keskmine vanus 35 aastat

*Peresid 22

*Neist pooled elavad Juula-Igavere tee ääres

*Külaselts MTÜ Juula Küla Heaks asutati 2004. aastal

*Täiskasvanud liikmeid 54

*Külas elab kokku 17 last ja noort, neist käib praegu Lähtel koolis 12

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus