Juula küla koolijütsid vantsivad bussipeatusse paar kilomeetrit

Üheksa-aastase Karmeli ja kaheksa-aastase  Simmo igahommikune koolitee algab enam kui paarikilomeetrise matkaga Juula-Igavere teel, et jõuda oma koduküla bussipeatusse. Iga ilmaga. Tee on talvel mõnikord päris libe, kuid huvitav — mäest üles ja alla, mõni kurv on ka. Sama teed tulevad lapsed ka pärast lõunat koju, Simmol käekõrval ka aasta noorem vennaraas.

Mäletate Bullerby laste koduteed? Juula küla lastel tuleb midagi samasugust läbi teha, aga aeg on rohkem kui sada aastat edasi läinud, olud ja ohud hoopis teised. Vanemad manitsevad küll lapsi kooliteel ikka hanereas käima, kuid see ei taha neile eriti meelde jääda. Nii tore on koos mõnd lille või lindu uudistada, toredaid tuisuvaale vaadata või vihmapiisku püüda. Ja igasugused huvitavad mängudki on üheskoos läbi mängitud! Samal teel sõidavad aga ka autod. Mõnikord päris kiiresti, nii et kuivemal ajal on paks tolmupilv taga, vihmaga lendab kruus ning talvel on sõiduki taga paras lumepilv. Aga mõni auto sõidab ikka ülemäära kiiresti ja võib teel üksteise kõrval kõndivatele lastele seetõttu ohtlik olla.  

Üheksakesi on lahe, üheteistkümnekesi veel lahedam

Juula külavanema Eneli Kaasiku sõnul kutsuski ta  kooliteele asujate arvu suurenemise   tõttu Juula külamajja kõik asjaosalised, et taas kord laste koolitee ohutus, võimalik lisanduv bussipeatus ning teehooldus kõne alla võtta ja laste jaoks positiivsete lahendusteni jõuda.

Kaasiku kinnitusel käib Juula-Igavere teelt Lähte Ühisgümnaasiumi käesoleval aastal üheksa last, sügisel lisandub neile kaks esimesse klassi minejat, aastatel 2013 ja 2014 veel kaks. Iga päev bussi peale minejate seas küll nii palju lapsi ei ole, kuid seda vaid tänu hoolivate lapsevanemate pidevale laste vedamisele ja suuremate laste sõprussidemetele, mis võimaldab neil sageli sõprade ja sugulaste juurde öömajale jääda.  “Enamikule 2012- 2013-aastal kooli minevatele lastele on tee bussipeatusesse liialt pikk – üle kahe kilomeetri,” tõdes külavanem.

Juula küla jääb administratiiv-territoriaalselt Jõgeva maakonda, kuid külast umbes 1,7  kilomeetri kaugusel on juba Tartu maakonna piir. Juula laste kool asub samuti Tartu maakonnas, nende vanemad töötavad enamasti Tartus.

Et aga bussiliiklus on maakonnakeskne, on väga raske korraldada bussiliiklust üle oma maakonna piiride. Teatud kohtades nagu näiteks Juula küla aga on see möödapääsmatu. 

Probleemiks kilomeetripikkune teelõik

Juula-Igavere teel tegeleb Lõuna Regionaalne Maanteeamet teehoiu korraldamisega Jõgeva maakonna Juula küla piires, st. riigimaantee on laste kooliteest  umbes 1,7 kilomeetrit. Maakonna piirist Igavereni on teelõik Tartu valla halduses,  st kohalik tee, ja seda on umbes kilomeeter. Ühise teehaldaja puudumise tõttu on häiritud selle teelõigu korrashoid, lumetõrje ja ühistranspordi korraldus.

Probleemi lahendusena näeb Kaasik koolibussi sõitu Juula-Igavere teel, kusjuures  peatused oleksid nii praeguses kohas kui ka küla lõpupoole.

Külavanem märkis, et kui Juula küla poolne riigimaantee lõik on enamasti varem lahti lükatud, siis Tartu vallas asuv kohalik tee seda pole ning inimesed seega Jõhvi-Tartu maanteele ei pääse. Viimastel aastatel on lahti lükatud pool Tartu valla teest, mis viib sealsete inimeste kodudeni, vahele jääb viiesajameetrine mäkketõus, mis on täis tuisanud ja ikkagi ei pääse läbi. Aigar Lepp Tartu Valla Kommunaalist ütles, et alati pole just nende hooldatav teelõik kinni, on ka vastupidi. Lepp lisas, et nemad on Juula-Igavere tee äärest võsa raiunud, et bussil seal laiem sõita oleks. Lepp pooldab samuti tee üleandmist ühele hooldajale, siis on ka hooldustöid lihtsam teha.

MTÜ Juula Küla Heaks juhatuse liikme Katrin Kaalepi sõnul, kes maakonna piiril elab, ajavad suured hooldusmasinad sageli ümber keerates tema teeotsa päris kinni.

“Kilomeeter teed ei tohiks olla midagi üle mõistuse ning üks sahk võiks selle ikkagi lõpuni lükata, aga ta ei tee seda, vaid pöörab ümber ja jätab tuisuvaalud teele,” nentis Kaalep.

Juula külamajas peetud koosolekul tõdeti üksmeelselt, et teehooldajad peaksid omavahel kokku leppima, kumb neist Juula-Igavere tee kuni Jõhvi-Tartu maanteeni lahti lükkab. 

Tabivere vald algatab tee staatust muutva kirjavahetuse

OÜ Tarbus teenindusdirektori Ervin Nõmme sõnul pole bussifirma poolt koolibussi sõiduks Juula-Igavere teel takistusi, kui selleks tuleb Tartu maavalitsuselt tellimus. Küll aga on firma rahulolematu Juula bussipeatuse juures ümberpööramise kohas tee kvaliteediga. Teepinnase tugevdamisega lubas tegelda Tabivere vallavolikogu esimees Kalev Kurs.

Maanteeameti Lõuna regiooni juhtivinsener Urmas Ilves märkis, et tee staatuse muutmine algab kohalikust omavalitsusest ja maavalitsusest. “Kui taotlused on tehtud ja majandusministeerium need heaks kiitnud, siis võtab maanteeamet selle teadmiseks. Ametil pole midagi selle vastu, kui otsustatakse, et see kilomeetrine lõik tuleb riigiteede registrisse, siis tuleb see ka meie hooldusele.” Seda peaks tegema Tartu vald koos Tartu maavanemaga, siis saaks Juula-Igavere teest üks terviklik tee ühes omandis.

Tabivere vallavolikogu esimehe Kalev Kursi sõnul võiks ka Jõgeva maavalitsus  muudatuse tegemiseks majandusministeeriumi pöörduda. Jõgeva Ühistranspordikeskuse juhatuse liige Heldur Lääne tegeleb selle teemaga edasi.

Koosolekul lepiti kokku, et Tabivere vald pöördub vastavasisulise  kirjavahetuse algatamiseks Tartu valla poole.

Heldur Lääne tegi ettepaneku, et Juula külaselts korraldaks maikuus uue kokkusaamise vahepeal kogutud infost lähtuvate järelduste ja edasise tööplaani tegemiseks.

Ühiseks eesmärgiks võeti Juula-Igavere teel ühistranspordi korraldamise probleemi lahendamine tänavu septembriks, uue õppeaasta alguseks.

Juula küla

*Külas elab 80 inimest keskmise vanusega 35 aastat

*Peresid 22

*Neist pooled elavad Juula-Igavere tee ääres

*Külaselts MTÜ Juula Küla Heaks asutati 2004. aastal

*Seltsil on täiskasvanud liikmeid 48

*Juula-Igavere tee ääres elab kokku 17 last ja noort, neist käib praegu Lähtel koolis üheksa

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus