Jutuajamine piirkonnakonstaabel Diana Eriksoniga

Konstaablina asusin ametisse alles selle aasta 9. veebruarist. Seni omandasin kõrgharidust ja politseitöö teadmisi Sisekaitseakadeemias. Hetkel on käsil selle õppeasutuse lõputöö kirjutamine.

Millised on esmapilgul Sinu teeninduspiirkondade valupunktid? Millele tahaksid rõhku panna ja millised oleksid lahendused?

Kuna olen kõigest kuu aega ametis olnud, siis ei oska kõikidele probleemidele veel tähelepanu pöörata. Seni olen tegelenud probleemsete laste ja sotsiaalmajades elavate inimestega, kes ei tule oma eluga eriti hästi toime. Lisaks vargused, huligaanitsemised ja väikesed kaklused. Mina pööraksin tähelepanu sellele, et inimesed teeksid ka omalt poolt kõik, mida nad saavad, et kaitsta ennast ja oma vara. Mõttelaad on hetkel selline, et kui midagi juhtub, siis politsei peab kohe sellega tegelema ja süüdlast otsima. Mõnikord on aga süüdi inimeste endi hoolimatus ja lohakus asjade ja neid ümbritsevate inimeste ning loomade suhtes. Lahendused saavad tulla ainult koostöös kodanikega, mina üksi ei saa midagi ära teha. Ma ei ole maailmaparandaja, ma teen lihtsalt oma tööd. Minule on tähtis see, et piirkonna elanikud saaksid elada turvalises elukeskkonnas ja politseiteenindus oleks neile kättesaadav.

Kuidas saavutad piirkonna elanikega kontakti, mil moel inimestega suhtled?

Ise pean tähtsaks seda, et aktiivne huvi ülesnäitamine piirkonna elanike vastu tekitab inimestes suuremat usaldust. Kindlasti püüan liikuda piirkonnas ringi ja tunnen huvi, kuidas kohalikel elanikel läheb. Oleks vale, kui istuksin piirkonna vastuvõtupunktis ainult kellast kellani ja sellega minu suhtlemine piirduks. Vajadusel sõidan ka ise abivajajate juurde, kellel puudub võimalus tulla kindlal ajal minu vastuvõtule. Inimesed võiksid teada, et mure korral saavad nad alati mind ka telefoni teel kätte.

Milline on konstaabel Diana Erikson inimesena, töövälisel ajal? Millega tegeled vabal ajal ja kuidas maandad pingeid, mis huvi pakub?

Töövälisel ajal tegelen kõikvõimalike spordialadega. Eriti meeldib uisutada ja ujuda. Kõige lihtsam on pingeid maandada nii, et ei mõtle tööasjadele üldse, lülitan ennast lihtsalt välja. Selle all pean silmas pereringis viibimist, aja veetmist sõprade seltsis või oma isiklike asjadega tegelemist.

Kontaktandmed:
GSM: 518 1631
Vastuvõtuajad:
Tabiveres T: 10 ? 14
Palamusel N: 9 ? 11

KLAIRE RÜNDVA

Toimetuselt: Vooremaa tahab anda oma panuse Jõgevamaa turvalisemaks muutmisele ning see lugu on esimene sarjast, mis püüab tutvustada kõiki maakonna piirkonnakonstaableid. Järgmine lugu peaks ilmuma järgmisel neljapäeval.

blog comments powered by Disqus