Jüri Leesment ja Heino Ilves saavad linna teenetemärgi

Eesti Vabariigi 93. aastapäeva eel tunnustab Jõgeva linn oma teenetemärgiga luuletajat ja ajakirjanikku Jüri Leesmenti ning ühiskonna- ja kultuuritegelast Heino Ilvest. Teenetemärgid antakse üle reede õhtul Jõgeva kultuurikeskuses toimuval linnavolikogu esimehe ja linnapea vastuvõtul.

 

Jüri Leesmenti teab kogu Eesti eelkõige kui Alo Mattiiseni isamaaliste laulude sõnade autorit.

„Ega mul endalgi jää sellises situatsioonis muud üle kui nimetada Alo isamaalauludele sõnade kirjutamist suurimaks asjaks, millega ma senini elus hakkama saanud,“ ütles Jüri Leesment telefoniusutluses.

Sisukat loomingut on tema sulest tulnud aga nii enne kui ka pärast neid Eesti ajaloo seisukohalt nii olulisi tekste. Ta on aastakümneid teinud ajakirjanikutööd ning seda poolteist aastat ka Jõgeva maakonnalehe Vooremaa toimetuses. Praegu on ta Viimsi valla ajalehe toimetaja.

Ka viimasel ajal on ta heliloojatega viljakat koostööd teinud. Tuntud ansambli Ultima Thule kahel viimasel plaadil on märkimisväärne osa laule loodud just Jüri Leesmenti sõnadele. Viimane plaat „Jälgede jälgedes“ kandideerib Eesti Muusikaauhinnale suisa kolmes kategoorias: aasta albumi, aasta ansambli ja aasta rockartisti kategoorias.

Betti Alveri Muuseumi juhataja Toomas Muru, kes klassivend Jüri Leesmenti tunnustamiseks linnavolikogule ettepaneku tegi, tõi esile selle, et Jüri oli kooli ajal paljude oma eakaaslaste jaoks kirjandusliku maitse ja maailmavaate kujundaja ning silmade avaja selle suhtes, mis Eestis eelnenud aastakümnete jooksul toimunud.

„Minu side kunagise kodulinna Jõgevaga pole kunagi katkenud,“ ütles Jüri Leesment. „Linna teenetemärgi saamist loen endale suureks auks ning tulen kindlasti reedel seda vastu võtma.“

Jüri Leesmenti on tunnustanud ka kaks Eesti riigipead: president Lennart Meri annetas talle Valgetähe IV klassi teenetemärgi ja president Toomas Hendrik Ilves Eesti iseseisvuse taastamise mälestuskivi, mis kujutab endast kildu rahnust, mis kaitses 1991. aasta augustisündmuste ajal juurdepääsu Toompeale.

Ühiskondliku aktiivsuse musternäide

Heino Ilvest mäletavad paljud meie maakonna inimesed Jõgeva Teedevalitsuse kauaaegse juhina.

„Ligemale 25 aasta jooksul seda ametit pidades said enam-vähem kõik Jõgevamaa teed üle käidud ning on rõõm märkida, et mõne seisukord kannatab vaatamata sellele, et seda vahepeal remonditud pole, veel praegugi tänapäeva liikluskoormust,“ ütles Heino Ilves. Peale teedevalitsuse on Heino Ilves juhtinud Eesti Kodukaitse Jõgevamaa staapi ja malevat. Teda võib lugeda ühiskondlikult aktiivse inimese musternäiteks: ta on aastaid juhtinud Jõgevamaa Tarbijakaitse Ühingut, Jõgeva Linna Pensionäride Ühingut ja Jõgevamaa Pensionäride Ühendust ning kuulub Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu juhatusse; ta on kuulunud Jõgeva Majandusühistu juhatusse ja revisjonikomisjoni ning on nüüd ühistu nõukogu esimees. Ta on olnud ka linnavolikogu liige.

Hindamatud teened on Heino Ilvesel Jõgeva kultuurielus: ta on meeskoori Mehis asutajaliige ja president ning just tänu temale on koor vaatamata muutunud oludele 35 aastat koos püsinud.

Peatsed juubilarid

„Ju ma olen selline rahutu hing, kes niisama kodus istuda ei malda,“ ütles Heino Ilves oma mitmekülgse ühiskondliku tegevuse kohta. „Ma lihtsalt pean kogu aeg tegutsema. Tänu sellele on ka mu tervis nii hea kui minuvanusel mehel olla saab. Küllap on see soov pidevalt tegevuses ja inimeste keskel olla esivanematelt päritud: mu ema oli kooliõpetaja, emapoolne vanaisa aga vallavanem. Vallavanema ametit on pidanud ka üks minu poegadest.“

Mõlemal tänavusel teenetemärgi saajal on märtsi algul ümmargune sünnipäev: Jüri Leesment saab viiekümne- ja Heino Ilves kaheksakümneaastaseks. Mõlemat on Jõgeva linn ka varem tunnustanud: Heino Ilves sai linna aumärgi 2008. aastal silmapaistva ja aktiivse ühiskondliku tegevuse eest kultuuri ja sotsiaaltöö valdkonnas, Jüri Leesment sai sama märgi aasta hiljem Jõgeva linna laulu „Ikka jõuab Jõgeva“ loomise eest koostöös Raul Vaiglaga.

Jõgeva teenete- ehk vapimärki annetatakse linnale osutatud eriliste teenete eest ja seda võib saada vaid kord elus, aumärk antakse austusavaldusena ühekordse silmapaistva saavutuse eest ning seda võib sama inimene saada ka mitmel korral. Teenetemärke on varasematel aastatel välja antud vaid neli, aumärke 54. Lisaks teenete- ja aumärkide andmisele avaldab linn tunnustust ka aukodanikke nimetades (see tiitel on omistatud seitsmele inimesele) ning aukirju välja andes.

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus