Jupikaupa, aga järjekindlalt

Sadala Külade Seltsi seitsmeaastase tegevuse nähtavaimaks tulemuseks on üha kenamaks muutuv Sadala rahvamaja. Hoone kordategemiseks on selts taotlenud raha mitmes järgus ja mitmest allikast.

Torma vald on andnud Sadala rahvamaja Sadala Külade Seltsi käsutusse selleks, et seal võiks toimuda kolmeteistkümne selle piirkonna küla jaoks vajalik seltsi-, huvi- ja kultuuritegevus. Et nimetatud tegevused võiksid toimuda kaasaegsetes tingimustes, ongi selts ette võtnud hoone renoveerimise. Toetust on selleks taotletud Kohaliku Omaalgatuse Programmist, Maaelu Arengukava meetmest 3.2 (külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus) ja Leader-programmist.

Praeguseks on renoveeritud ligikaudu pool rahvamaja seesmisest mahust, sealhulgas suur ja väike saal, lava, koridor ja esinejate garderoobid. Järgmises järjekorras on plaanis korda teha lava all ja teisel korrusel paiknevad ruumid. Leader-programmist on selle tarvis toetus saadud ja ehitajagi valitud, töö algus seisab seltsi omaosaluseks vajaliku summa puudumise taga.

Taotlesime vallavalitsuselt tegevustoetust, ent pole positiivset vastust veel saanud,” ütles Sadala Külade Seltsi juhatuse esinaine Pille Tutt.

Tema sõnul ehitatakse lava alla välja eraldi sissekäiguga suurem ruum, kus saavad oma muusikategevust arendama hakata kohalikud noored ning mida saab ka ürituste korraldamiseks välja üürida. Teisele korrusele tulevad suur ringiruum ning toad käsitööharrastajatele ja eakate seltsingule. Pisut kaugemas tulevikus jõutakse ka hoone välisseinte viimistlemiseni.

Kui muidu ei peeta asjade jupikaupa tegemist heaks tooniks, siis meiesuguse väikese külaseltsi puhul tõestab see pigem, et me ei hinda oma võimeid üle, ent oleme siiski sihi- ja järjekindlad,” ütles Pille Tutt. Tänu sellele oleme ka pidevalt fondidest raha saanud.”

Lähematest sündmustest valmistab Sadala Külade Selts praegu ette 20. augustil toimuvat kolmandat rahvapäeva, mille raames peetakse laata ja käivitatakse töötoad.

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus