Juhus viis rootsiaegse rahakirstu leidmiseni

 

Eelmisel esmaspäeval leidis Jõgevamaa mees Siim oma kodukoha lähistel põllul metalliotsimisaparaadiga kõndides maa seest kasti umbes üheksa tuhande rootsiaegse vaskmündiga. Leiukohta praegu ei täpsustata, sest momendil on paik kaitse all ning arheoloogid peavad otsustama, kas piirkonnas on tarvis läbi viia lisaotsingud.

Metalliotsimisaparaadi laenas Siim oma sõbralt, et otsida koduõuel üles vanad kanalisatsioonitorud ning need uute vastu välja vahetada. Pärast torude asukoha kindlaksmääramist mõtles ta aga aparaati oma maja lähistel asuval põllul katsetada. “Kõndisin põllul võib-olla pool tundi, kui sain korraliku signaali ja asusin kaevama,” rääkis mees.

Labidat maasse lüües ei osanud ta muidugi arvatagi, milline  vaatepilt talle sealt kohe avaneb. “Kuskil poole labida sügavuselt hakkas münte tulema, kraapisin neid kätega august välja ja lõppu ei näinud neil tulevat. Kogus aina suurenes. Sealt sain kätte ka kastijäänused ja riidetüki, mille sisse mündid ilmselt pakitud olid,” rääkis leidja.

Lähemal vaatlusel selgus, et tegemist on rootsiaegsete müntidega, peamiselt oli kastis veerandöörised mündid. Leidja suutis mõne pealt tuvastada aastaarvud 1635 ja 1653.

Mündikasti leidis Siim esmaspäeva õhtupoolikul, mil väljas hakkas juba pimedaks minema. Tal polnud loomulikult võimalik augu äärde valvesse jääda. Seetõttu otsustas ta mündid kodu juurde toimetada ning andis leiust kohe metalliotsimisaparaadi omanikule teada. Sõber omakorda soovitas tal ühendust võtta Jõgevamaa detektoristide klubi eestvedaja Ain Alatseiga, kes teavitas leiust  muinsuskaitseametit.

 

Ka arheoloogide jaoks seninägematu vaatepilt

Leidja nime ja leiukohta siinkohal paraku täpsustada ei saa, sest muinsuskaitsjad peavad otsustama, kas piirkonnas on vaja teha põhjalikumat järeluuringut või mitte. Seni on ala automaatselt kaitse all ning seal otsinguid läbi viia ei tohi. Et vältida pahatahtlike varandusejahtijate tegevust leiukohas, tulebki selle asukoht hetkel saladuseks jätta.

Muinsuskaitseametisse edastati teade teisipäeval, mil Siim  töölt koju naasis. Leidu ja leiukohta tulid üle vaatama muinsuskaitseameti Tartumaa vaneminspektor Karin Vimberg ja piiriäärsete alade EstLatRus projekti arheoloogiaspetsialist Ingmar Noorlaid. Mündikogus, mis Siimul ette näidata oli, hämmastas mõlemat eksperti. “No sellist kogust poleks tõesti osanud oodata ja nii suurt hunnikut pole me ka oma tööpraktika jooksul näinud,” kinnitasid Ingmar ja Karin.

Leiuakti koostades pole Karin Vimberg kunagi  varem pidanud müntide arvu sedavõrd umbmääraselt kirja panema, sest nende ülelugemine oleks võtnud tõenäoliselt tunde. Koguseks märkis vaneminspektor viiskümmend liitrit, sest Siim oli sättinud mündid ühte suurde neljakümneliitrisesse nõusse ning need, mis sinna ei mahtunud, kahte plastämbrisse.

“Neid andis ikka põllult ära vedada. Jupikaupa käruga vedasin,” rääkis leidja. Mündid olid ka sedavõrd rasked, et neljakümneliitrist emailnõud, mis oli peaaegu servani münte täis, jõudis arheoloogiaekspert Ingmar vaid vaevu kergitada. Kuna kohal polnud piisavalt võimsat kaalu, hindasid mehed potitäie müntide kaaluks tunde järgi ligi sada kilo.

Seda, millistel asjaoludel taoline rahakirst kord siia maha maeti, ei osanud muidugi keegi öelda. “Kirja pole ju juurde jäetud,” nentis Karin Vimberg. Ingmar Noorlaid arvas, et tegu võis olla keerukate aegadega, mil oli tarvis vara ära peita.

Leidu uudistama sõitnud detektoristide klubi eestvedaja Ain Alatsei vaatas vanu rootsiaegseid kaarte ning arvas nähtu põhjal, et asulat selles paigas polnud, kuid pinnareljeefi jälgides pole võimatu, et kunagi oli leiukoha läheduses hoone. Siiski ei saa leiu peitmise asjaolude kohta midagi täpsemat öelda ning on vähe tõenäoline, et edaspidigi midagi täpsemat selguda võiks.

Oleks saanud osta tosin ratsahobust

Mis puutub müntide omaaegsesse väärtusse, siis ka seda oli ekspertidel kohapeal raske hinnata. “Võtame aluseks, et siin on umbes sada kilo münte, mis on enamasti veerandöörised. Ühte hõbetaalrisse mahtus neli kilo veerandööriseid,” arutles Alatsei. Kohapeal läbi viidud kiire arvutus näitas, et leitud müntide kogus vastas kahekümne viiele taalrile. Tallinna ülikooli arheoloogi ja numismaatikakogu hoidja Mauri Kiudsoo hinnangul võis selle mündikoguse eest soetada vähemalt tosin korralikku ratsahobust.

Veel arvutas Alatsei välja, et leius võib olla umbes üheksa tuhat münti, kui võtta aluseks, et mündid kaalusid umbes sada kilo ning üks vasest veerandöörine kaalub 11 grammi. See kõik on muidugi pelgalt oletuslik ning täpsemat infot saab alles siis, kui arheoloogid on müntide konserveerimise lõpetanud, millega praegu juba tegeldakse.

Aarde leidnud Siimul pole küll detektoristi luba ning ise ta sellega aktiivselt ei tegele, kuid pärast kogemata välja tulnud leidu tekkis ka temal selle vastu tõsine huvi.

Muinsuskaitseameti spetsialistid kinnitasid, et kiire leiust  teatamine oli Siimul ainuõige tegu. Muinsuskaitseseadus näeb ette, et kultuuriväärtuslikke objekte tegelikult otsida ei tohi. Samas tuleb juhuslikult leitud kultuuriväärtuslikust esemest kohet muinsuskaitseametile teada anda ja leid riigile anda. Just nii Siim ka talitas.

Mõni pahatahtlik ja kasuahne inimene oleks ehk leiust teatamata jätnud ning hullemal juhul proovinud seda lihtsalt maha müüa. Võrdluseks võib mainida, et sellise koguse vase eest makstaks vanametalli kokkuostus ligi nelisada eurot, mis pole just kõige väiksem summa. Selline käitumine niivõrd väärtusliku leiuga oleks muidugi äärmisel alatu tegu.

Leiu eest on aga võimalik taotleda leiuautasu, mida mündid leidnud Siim ka tegi. See tähendab, et kolme kuu jooksul pärast kultuuriväärtuslike esemete leidmist määrab ekspert nende väärtuse ning leidjale makstakse see välja kuni saja protsendi ulatuses. Sisuliselt tähendab see, et leidja võib saada raha leiu koguväärtuse eest, kuid võib leidmise eest saada ka vaid tänukirja. Kõik sõltub leiu väärtusest ning ka muinsuskaitseameti rahalistest võimalustest.

Vaneminspektor Karin Vimberg kinnitas, et leitud rootsiaegsed mündid pole iseenesest kuigi haruldased, kuid nende kogus ja säilimise viis on antud juhul erakordne.

Kui mündid on ekspertide poolt konserveeritud, otsustatakse, mis neist edasi saab. “Võib-olla lähevad need mõnda muuseumi just sellise kogusena, nagu nad leiti,” lisasid eksperdid. Veel ütles Vimberg, et välistatud pole ka müntide tagastamine leidjale, kui otsustatakse, et leid pole muuseumis säilitamiseks piisavalt väärtuslik.

 Aarde leidnud Siimul tekkis sellest kogemusest ka korralik hasart ning mees mõtleb tõsiselt detektoristiloa taotlemisele ning metalliotsimisaparaadi soetamisele. Jõgevamaa detektoristide klubi eestvedaja Ain Alatsei nentis, et nii huvitav ja väärtuslik leid võib jääda ka elu viimaseks.

EILI ARULA

blog comments powered by Disqus