JUHTKIRI:Võlusõnaks “koostöö”

Põltsamaa vallavalitsus on koos Jõgeva  ja Lustivere maantee vahelisel alal paikneva 10 ettevõtjaga  hakanud ühiselt otsima lahendusi piirkonda läbiva tee asfalteerimiseks ning ka ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks. Ka soovitakse ühiselt pöörduda Elioni poole, leidmaks lahendusi internetiühenduse kiiremaks muutmiseks.

Ideest kuni selle teostumiseni on vaja läbi käia väga pikk tee, kuid koos suudetakse see probleem kindlasti lahendada. Sest pea kahe kilomeetri pikkune kruusatee on praegu halvas olukorras. Suureks probleemiks on väljasõit Tallinna-Tartu maanteele. Praegu on ettevõtjad sunnitud oma suurte ja aeglaste põllumajandusmasinatega sõitma väga tiheda liiklusega Tallinna-Tartu maanteele.  Kui tee saab asfaltkatte, siis need masinad enam suurele maanteele ei sõida.

Ettevõtjate ja vallavalitsuse ümarlaual selgus, et kui tee saab asfaltkatte, sooviksid paljud ettevõtjad oma tegevust laiendada.

Ettevõtjad tahavad, et kohalik omavalitsus oleks neile nõuandmisel tugevamaks pooleks, et omavalitsustel oleks tegutsevate ettevõtete ja ettevõtjate kohta olemas täielik andmebaas, kust saaks teavet selle kohta, kes millega tegeleb, mida toodab jne. Nii ettevõtjad kui ka omavalitsused peaksid tihedamini infot vahetama. Ja seda on võimalik paremini teha, kui ettevõtjad on koondunud katusorganisatsiooni.

Nii asutatigi Jõgeval firmajuhtidest koosnev koostöökogu, kes hakkab koordineerima ettevõtjate ja linnavalitsuse suhteid. Koostöökogu liikmed hakkavad arutamata linna ettevõtlusega seonduvaid probleeme, otsima majandusalaseid suhtlemisvõimalusi nii teistes Eestimaa paikades kui ka välisriikides ja tegema muudki linna ning ettevõtjate vahelise koostöö edendamiseks.

Koostöökogu liikmete kaudu saavad vajalikku infot teised linna äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad.

blog comments powered by Disqus