JUHTKIRI:Jõgevamaa jaoks on keskus Tartus

Kõik Vooremaa küsitletud Jõgevamaa omavalitsusjuhid ei poolda maakonna võimalikku arvamist Järvamaa soovil rajatavasse Kesk-Eesti regiooni keskusega Paides. Neil lihtsalt pole Paidesse asja. Jõgevamaa jaoks on keskuseks Tartu, sest meie inimesed on Tartuga tunduvalt rohkem seotud. Osadel käivad lapsed Tartus koolis, osa inimesi käib suisa Tartusse tööle.

Paide on meie inimeste jaoks keskusena ebaloogiline. Kui tuleks valida Paide või Tallinna vahel, siis ilmselt valitaks Tallinn. Vooremaaga vestelnud omavalitsusjuhid kahtlesid, kas Paide kannaks väiksuse ja tagamaa killustatuse tõttu regioonikeskuse rolli välja. Paide pole end mingil moel ka haldussuutlikkuse mõttes võimaliku keskusena tõestanud.

Nõustuda võib ka nende inimestega, kes ütlevad, et Eestis on põhimõtteliselt kaks keskust ? Tallinn ja Tartu. Kui keskuse seisus on veel mõnele linnale antud, siis tekib jälle õigustatud küsimus ? kas see linn suudab ka keskusena toimida. Elame, näeme.

Jõgevamaa inimesed mõistavad järvakate võitlust Kesk-Eesti regiooni eest ja peavad seda õilsaks ürituseks.

Poliitiliselt saab Eesti neljaks või viieks jagamise otsuseid küll kiiresti teha ja see on sageli isegi soovitav, tuginedes olemasolevatele “realiteetidele”. Kui aga püüda midagi muuta või uut üles ehitada, siis oleks pidanud sellele eelnema juba pikemaajaline eeltöö koos erinevate variantide ja realiseerimisvõimaluste analüüsiga. Seda aga ei ole.

Kas nüüd arvestatakse ümber uute regioonide (4 regiooni) alusel ka toimiv statistiline jaotus? Praegu kasutatakse viit regiooni statistiliste üksustena, kus eraldi Kesk-Eesti regiooni kuuluvateks loetakse Järva, Rapla ja Lääne-Viru maakond. Kehtiva viiese jaotuse alusel toimub näiteks Eesti SKP regionaalne arvestus, samuti Eesti tööjõu-uuringute raames esitatavad andmed.

blog comments powered by Disqus