JUHTKIRI: Väiksemad linnad ja asulad raske valiku ees

Kalamehed võivad rõõmustada, sest Põltsamaa jõgi saab jälle tunduvalt puhtamaks. Tegemist on jõeforelli ja lõheliste  kudemisjõgede nimistusse kantud veekoguga.

Nimelt avati kolmapäeval Põltsamaa linna reoveepuhasti renoveeritud eelkäitlussüsteem. Reoveepuhasti renoveerimistööde käigus asendati peapumpla vanad pumbad uutega, lekete vältimiseks vahetati välja torustik, paigaldati aereeritav liivpüünis, uus käsivõre ning fosfori keemiline ärastaja. Projekt maksis üle 8 miljoni krooni.

Kõik oleks ilus ja kena, kui omavalitsused poleks euronormide täitmisel üksi jäetud. Kel omafinantseeringuks raha pole, see uusi puhastusseadmeid ja torustikke paigaldada ei saa.

Hoopis hull on olukord alla 2000 elanikuga asulates, mis ilmselt igal pool joone alla jäävadki. Raha taolistes asulates veemajanduse korrastamiseks ning kanalisatsiooni väljaehitamiseks vajaliku omafinantseeringu kinnimaksmiseks on siiski üsna vähestel.

Nii ongi omavalitsus dilemma ees, kuidas toimida. Valida on kehva ja veel kehvema stsenaariumi vahel.

Kui riik omafinantseeringuks lisaraha ei leia, oleks siiski ausam välja öelda, et kahjuks ei suudeta alla 2000 elanikuga asulatega lähiajal midagi ette võtta. Sest ka rohkem kui 2000 elanikuga asulate veeprobleemide lahendamine läheb üle kivide ja kändude.

20. detsember 2007. a

blog comments powered by Disqus