JUHTKIRI: Uued sidemed, uued lootused

Jõgevamaa tahab taastada Narva ettevõtjatega suhteid. Nõukogude ajal olid Jõgevamaa ja Narva linna vahel väga head suhted. Praegu tasub nende suhete taasloomisega uuesti alustada. Narvakatel on ju Venemaaga suhtlemise kogemused, seega loodetakse investeeringuid ning kontakte nii Narva linna kui ka Venemaaga.

Narva ettevõtjate kogemusi tasub igal juhul ära kasutada. Küllap siis ehk juhtub ükskord ka nii, et Peipsi ääres kasvatatud kurk ja sibul leiab taas tee Peterburi turule. Paljudel Narva firmadel oleks kindlasti pakkuda toodangut, mida saab müüa Jõgevamaale.

Koostöö abil on võimalik luua ka uusi sidemeid. Täna me ikkagi alles tutvume üksteisega.

Pole palju loota, et mõnigi Narva linna ettevõtjate investeering tuleb ehk tulevikus Jõgevamaale ja Jõgevamaa ettevõtjatel tekib omakorda võimalus Narva investeerida.

Jõgevamaa ettevõtjad näitasid narvakatele kohti, kuhu nemad võiksid tulevikus mõne ettevõtte ehitada.

Narva delegatsiooni ühe küllakutsuja, endise maavanema Priit Saksingu sõnul huvitavad narvakaid transiitveosed, sadamad, turism ja väikeettevõtlus.

Vastastikuseid ärihuvisid ja lahendamist vajavaid probleeme on veel. Näiteks ei jätku Jõgevamaa puidutöötlemisettevõtetel ümarpalki, Venemaalt oleks seda aga võimalik tuua. Werol Tehased jälle tunneb huvi naabermaal kasvatatava odavama rapsi ostmise ning ka toiduõli eksportimise vastu.

blog comments powered by Disqus