Juhtkiri. Tehkem turvalisuse nimel koostööd

Üleeile öösel oli osaliselt meie maakonnas kulgevatel kaitseväe suurõppustel Kevadtorm 2006 osalev sõjaväepolitsei üksus tavapärasel patrullsõidul, kui märkas põlengut Võiduveres. Kahjutuli oli seekord valla pääsenud ühes puidutöökoja hoones.

Tulekahju puhkemisel on reeglina lausa hädavajalik kiire reageerimine ja õigete otsuste tegemine, sest sõna otseses mõttes iga kaotatud minut tulekahju avastamisest kuni kustutamise alustamiseni toob kaasa oluliselt suurema kahju. 

Patrullis olnud kaitseväelased kinnitasid oma operatiivse tegutsemisega taas lihtsa tõe paikapidavust. Tuli on kiire levima, kuid kohe teavitasid tule avastanud sõjaväepolitseinikud põlengust ka Jõgeva päästjaid, kes  jõudsid kohale paari minutiga. Tänu sellele saadi kahjutuli kiiremini kontrolli alla ja suurem õnnetus suudeti ära hoida. Tuletõrjujate sõnul oleks aeglasema tegutsemise korral olnud täiesti reaalne, et tuli levib lähedal olnud elumajadeni. Millised oleksid aga sellise  stsenaariumi korral võinud olla tagajärjed, ei taha oletada.

Reedeöine oli seekordse Kevadtormi käigus juba kolmas kahjutuli, mis kaitseväelaste poolt õppuste ajal avastati.  Neist veel üks toimus meie maakonnas Tormas, kus möödunud laupäeval ohvitserid kulupõlengu kustutasid.

Seepärast on oluline, et kõrvalt nähtaks ja pandaks tähele asju, mis polegi otseselt oma tegevusega seotud. Just nii, nagu tegutsesid seekord kaitseväelased, kellel on otseste käsutäitmiste kõrvalt jätkunud silmi-kõrvu ka muid juhtumeid tähele panna.

Selline suhtumine ja siit tulenev tahe ja oskus koos tegutseda on oluline ka igapäevases elus, see on justkui täiendav kindlustuspoliis igaühele meist. Ilma mingisugust täiendavat kindlustusmakset maksmata.

blog comments powered by Disqus