Juhtkiri: Talupidajate liidu reanimatsioon

Vähem kui kaks kuud tagasi kirjutas Vooremaa, et 16- aastase ajalooga Jõgeva Talupidajate Liidu aeg näib otsa saavat. Mullu novembris toimunud liidu üldkoosolek kulges pessimistlikus meeleolus. Nenditi, et alates 2001. aastast on ühenduse rahaline olukord järjekindlalt halvenenud: väljaminekud on ületanud sissetulekuid. Tundus, et talupidajate ühendusel puudus ka sisuline põhjendus olemasoluks ? liikmetele polnud praktiliselt midagi pakkuda, mis neid ühendaks või motiveeriks liitu kuuluma.

Tol hetkel näis talunike organisatsioonile ainsa päästerõngana liitumine Jõgeva Tootjate Liiduga. Alternatiividena välja pakutud ühinemist Tartu Põllumeeste Liidu või Ida-Virumaa Talupidajate Liiduga ei peetud jumekaks. Kõne all oli ka jõgevamaalaste liidu likvideerimine.

Tootjatega liitumise poolt hääletas novembrikuisel üldkoosolekul 25 inimest, otsuse jõustumiseks läinuks vaja 28 poolthäält. Hiljem võttis tootjate liit ühinemispakkumise tagasi.

Kui ühed uksed sulguvad, avanevad uued. Ilmselt pole liialdus, kui öelda, et Ida-Virumaa Talupidajate Liidu koostööpakkumine päästab meie maakondliku talunike ühenduse. Odava liikmehinnaga pakutavate teenuste (mullaproovide võtmine, raamatupidamine jne) saamise eeltingimuseks on kuulumine Jõgeva Talupidajate Liitu. Idavirulaste liidu direktori Arvo Alleri sõnul tegid nad aasta eest samasuguse pakkumise Lääne-Virumaa taluliidule, see aga ei kasutanud võimalust ja hääbus. Ei tahaks, et teisegi naabermaakonna talupidajaid ühendav liit oma tegevuse lõpetaks, tunnistas Aller.

Piisavalt palju aega on kulunud Jõgeva Talupidajate Liidu organisatsiooniliste küsimuste arutamisele. Sai selgeks, et talupidajad ikkagi vajavad maakondlikku ühendust. Nüüd on viimane hetk sisulise töö kallale asumiseks. Loodetavasti leitakse aktiivne tegevjuht, keda ei heiduta liidu rahanappus, vaid kes näeb arendatavas projektitöös väljakutset.

blog comments powered by Disqus