JUHTKIRI: Täis kõht või uus raamat?

Kui teil on valida, kas süüa kõht korralikult täis või osta uus ja huvitav raamat, siis enamik valib kõhutäie. Kui palk või pension ei võimalda raamatut osta, tuleb leppida raamatukoguga. Ja raamatupoodi on inimestel üha vähem asja. Õieti pole enam poodigi. Õnneks saavad Jõgevamaa inimesed raamatuid osta veel nii Jõgevalt kui ka Põltsamaalt.

Raamatuäri on ühe entusiastidest pere käes. OÜ Pereraamat moodustavad Hilja Põdra, Andres Rebane ja nende tütar Aina Põdra. Raamatute müügikohad on neil kokku kolmes paigas – Rakveres, Põltsamaal ja boks Jõgeval Ag Kaubamajas.

Et raamatumüügist saadav kasum on üsna väike ja tööd on palju, siis pole ka eriti konkurente karta. Mida aeg edasi, seda vähemaks raamatutega kauplejaid jääb.

Kui Jõgeval asuvas müügiboksis on peamiselt oma pereliikmetega kaubeldud Ag Kaubamaja eksisteerimisest peale, siis Põltsamaal asuti platsi pärast sealse Kupra kaupluse pankrottiminekut. Põltsamaal on tööle palgatud müüja. Õigemini on see andnud võimaluse kauaaegsel ja kogenud raamatumüüjal Fatima Arul müügikoha kuuluvusest olenemata oma ametit edasi pidada. Aasta tagasi kolis OÜ Pereraamat Põltsamaal uutesse ruumidesse endisse kohtumajja.

Võrreldes Jõgeval asuva müügiboksiga on Põltsamaal ruumi tunduvalt rohkem. Aga hakkama saadakse Jõgevalgi. Pealegi on see maakonnakeskuses ainus koht, kus praegu raamatuid üldse osta saab, sest ka majandusühistu on raamatutega kauplemisest loobunud ning müüginurka kaubahallis enam ei ole.

Jõgeva müügiboksis käib rohkesti rahvast lihtsalt uudistamas. Ostmist on küllalt vähe. Enamasti ostetakse teatmeteoseid, ilukirjandust läheb õige vähe. Kõige enam ostetakse siiski lasteraamatuid. Värviraamatuid läheb kaubaks rohkem juba seepärast, et neid ju korduvalt kasutada ei saa.

Kui aga ostja soovib mistahes raamatut, mis on ilmunud ja parasjagu müügil pole, siis saab seda talle tellida. Raamatuid hangitakse päris paljudest kohtadest ja nii on olnud võimalik kiiresti peaaegu kõiki soove ka täita. Hea raamatu järele on nõudlus endistviisi võrdlemisi suur.

blog comments powered by Disqus