JUHTKIRI: Saarel elustatakse muistendeid ja esivanemate kombeid

Kui ükskord Kalev peaks koju jõudma “oma lastel õnne tooma”, nagu rahvaeeposes kirjas, siis jääkski ta ilmselt Saarele alatiseks elama. Siinsed inimesed on loonud talle igatahes koduse miljöö ja mõnusa õhkkonna. Sihtasutus Kalevipoja Koda koondab endasse nii kolmandat aastat tegutseva Kalevipoja muuseumi kui ka viimati asutatud Kalevipoja varakambri.

Kalevipoja muuseum areneb ja täieneb jõudsalt. Säilitatakse ja kogutakse erilise hoolega kõike Kalevipoja teemaga seonduvat, mida endises Saare koolimajas huvilistel üle Eestimaa võimalus vaatamas käia on. Ehkki paljude põlvkondade vältel ümbruskonna lapsi koolitanud armsakssaanud Saare koolimajas enam lapsi ei õpetata, on maja leidnud teistsuguse rakenduse ning ei pea tühjalt seisma ja lagunemist ootama nagu paraku mõnedki koolid Eestimaal. Tänu entusiastlikule endisele õpetajale Viivi Lanile ning tema abilistele ja Saare vallavalitsuse mõistvale suhtumisele elab ja hingab vana kool uues rütmis suurepäraselt.

Sihtasutuse Kalevipoja Koda noored eestvedajad juhataja Taavi Pirk ja projektijuht Andri Plato on koos muuseumiga mõelnud Kalevipoja muistendite elustamisele ka lähemas ja kaugemas tulevikus. Tuleval kevadel hakatakse ilmselt ellu viima teemapargi ideed ja siis peaks edaspidi muuseumi õues koha leidma muinasvärav ning külastajaid tervitama muistendist tuttavate tegelaste kujud. Et neil päevil panid lisaks Viivi Lanile, Taavi Pirgile ja Andri Platole Saarel pead kokku veel ka kultuuriaktivistid Ene Uuna ja Elle Mäerand ning varakambri perenaine Aili Sepp, loodi alus ka Kratikülale. See tähendab, et detsembrikuus muutub muuseumi ümbrus omamoodi muinasmaaks. Väikesi ja suuri inimesi lõbustavad mütoloogilised olevused. Nende kaudu tahetakse lustakal moel rahvale lähemale tuua vanade eestlaste kombeid, uskumusi ja tavasid. Niimoodi elustuvad Saarel järjest enam Kalevipoja muistendid ja endisaegsed rahvakombed.

blog comments powered by Disqus