Juhtkiri: Regionaliseerimise lõppvaatus

Käesoleva aasta 1. veebruarist tegutseb senise 14 maakondliku tööinspektsiooni asemel neli regionaalset inspektsiooni: Põhja, Lõuna, Ida ja Lääne inspektsioon. Jõgeva koos Tartu, Viljandi, Põlva, Valga ja Võru maakonnaga kuulub Lõuna inspektsiooni, mis asub Tartus Teguri tn 37.

Ükskõik, mida ümberkorraldajad oma töö eesmärgiks suurte sõnade saatel ka ei pea, tähendab see tegelikkuses tööinspektsiooni kadumist oma võimalike klientide lähedalt ikka kaugemale ja kõrgemale. Mõned rõõmustavad selle üle südamest.

Muidugi jäävad inspektorid endiselt kõikidesse maakondadesse, kuid küllap kaugemalt ja kõrgemalt juhtimine ka hambutumaks muutub.

Mõnes mõttes on muidugi parem, et inspektorid spetsialiseeruvad. Ja teisalt ? tuleb võõras inspektor võõrast maakonnast. Seda raskem on tal oma tööd teha, sest erapooletu võib ta küll olla, kuid taustu ja tagamaid ta ei jaga. See, mis kohalikul mõne hetkega selge, võtab võõral aega päevi, et aru saada.

Tööinspektsioon on kinnitanud, et seoses muudatustega hakatakse pöörama rohkem tähelepanu ka teavitustööle. Selleks on plaanis korraldada töötajate ja tööandjate esindusorganisatsioonidele teabepäevi ning võtta osa teavitusüritustest, näiteks messidest ja seminaridest. Samuti luuakse uue struktuuriga teabeosakond ja igasse nelja regionaalsesse inspektsiooni teavitusspetsialisti ametikoht. Uuendatakse ka Tööinspektsiooni veebilehte www.ti.ee. Euroopa Sotsiaalfondi projekti raames hakatakse koolitama inspektoreid, näiteks kuidas oma valdkonnas teha järelevalvet või uurida tööõnnetusi. See kõik on hea ja õige, aga kas sellepärast ikka tasub toimivat struktuuri lõhkuda, on küsitav.

5. veebruar 2008. a

blog comments powered by Disqus