JUHTKIRI: Puuetega inimestele uued võimalused

Möödunud aasta detsembrist asuvad Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja ruumid Jõgeval Ristiku tänav 3 ? varasema asukohaga võrreldes sama maja ülakorrusel. Sealsamas on võimalik saada ka arvutiõpet, mida varem jagas Ragnar Lust haiglamajas Piiri tänaval. Kuigi liikumispuudega inimestel on praegustesse ruumidesse mõneti raskem pääseda kui varem, on uutel ruumidel endistega võrreldes siiski mitu eelist – ruumi on rohkem ja arvutiõpet on võimalik saada nüüd kesklinnas. Kui tulevikus peaks õnnestuma saada projektirahasid ka lifti paigaldamiseks, peaksid pääsema neisse ruumidesse paremini ka ratastooliinimesed.

Kuigi koda töötab projektipõhiselt, oleks elu ja tegevus koostööpartneriteta ja heade abilisteta mõeldamatu. Tänulikud ollakse Jõgeva maavalitsusele, kes on andnud kasutada kaks arvutit ja võrgu välja ehitada aidanud ning Jõgeva linnavalitsusele, kes on koda toetanud rahaliselt ning eraldanud ühe arvuti. Jõgevamaa Omavalitsuste Liit aitab tasuda osaliselt halduskulusid. Möödunud aastal toetas koja korraldatud üritusi ja tegemisi kokku 11 omavalitsust.

31. märtsist on Jõgevamaa Puuetega Inimeste Kojal oma interneti kodulehekülg (www.jogevapik.ee), mille aitas koostada Raul Orav. Sellel saab tutvuda organisatsiooni, tegevuskalendri, teenuste, koostööpartneritega.

Pidevalt kestavad koja ruumides iga kuu ka mitmesugused koolitused ühingute esimeestele ja juhatusele, millele lisandub kord kvartalis ka koolituspäev. Üleeile käis uuendusi puuetega inimeste tööhõives valgustamas Terje Teder maakonna tööhõiveametist, kelle ülesandeks ongi vastavate probleemidega tegelemine. Lisaks kõigele korraldatakse kaks korda aastas koostöös mõne omavalitsusega puuetega inimestele mõeldud teabepäevi erinevates paikades, kus koja tegevust, uusi seadusi jms tutvustatakse ning soovijatele ka individuaalset nõu antakse. Lisaks erinevate ühingute korraldatud teabepäevadele ja muudele ettevõtmistele on eeloleval kevadel ja suvel oodata ka mitmeid suuremaid ühisettevõtmisi.

blog comments powered by Disqus