JUHTKIRI: Põllumehed peavad põllumajandusmaa kasutamise PRIA kohalikus büroos kirja panema

Põllumeestel on jäänud poolteist kuud, et Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) piirkondlikes büroodes maad deklareerida. Selle eesmärgiks on teada saada, kui palju on Eestis inimeste kasutuses põllumajandusmaad. Kirja pandud hektarite arv jääb Eesti jaoks järgnevateks aastateks lõplikuks suuruseks ja seda ei saa enam muuta.

Deklareerimisega annab põllumees PRIA-le ülevaate oma valduses olevate maade kasutusotstarbest. Kirja tuleb panna 2003. aastal kasvatatud põllumajanduskultuuride pind, püsirohumaa, viljapuuaiad ja ajutiselt kasutusest väljas olev põllumajandusmaa. Maatüki suurus, mida saab deklareerida, peab olema vähemalt 0,3 hektari suurune.

Enne maade deklareerimist peab tootja või maaomanik ennast arvele võtma PRIAs. Vastavat avaldust on võimalik täita PRIA piirkondlikus büroos.

Kohalikku büroosse minnes võiks deklareerija võtta kaasa oma maade kohta olemasoleva kaardimaterjali, näiteks katastriplaani. Siis on spetsialistil lihtsam arvutist õige põld või rohumaa üles leida. Registrisse kandmiseks vajalike dokumentide vorme saab PRIA kohalikest büroodest.

Kui teistes maakondades on deklareerimisega juba algust tehtud, siis Järva- ja Jõgevamaal ei ole veel alustatudki. Selle põhjuseks on uute fotode põhjal tehtud kaartide valmimise viibimine.

Veebruari alguseks peaksid kaardid ka meie maakonna kohta valmis saama ja siis tuleb põllumeestel tõsiselt kiirustada. Neil, kes oma maid ei deklareeri, pole lootust ka eurotoetustele.

Teatavasti peavad kõik Euroopa Liidust pindalapõhiseid põllumajandustoetusi taotlevad inimesed, olgu siis toetuse taotlejaks kas maa omanik või selle kasutaja, maa deklareerima. Kusjuures deklareerimine ei tähenda seda, et nüüd makstaksegi selle maa eest kohe toetust. Toetuse saamiseks peab taotleja esitama eraldi taotluse, seda saab teha alates mai keskpaigast. Eurobürokraatia ? midagi pole teha.

blog comments powered by Disqus