Juhtkiri: Parim ettevõtlusauhind tuli meile

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) poolt välja antava Ettevõtluse Auhinna konkursil sai tiitli Piirkonna Edendaja 2006 Põltsamaa Felix.

See on üle-eestiline auhind, mis läheb alati väljapoole Tallinnat. Taolist ettevõtet, kes selle tiitli saab, ihkaks endale iga maakond ja iga piirkond, kuna see tähendab, et ettevõte peab väga oluliseks mitte ainult oma otseseid majandusnäitajaid, vaid ka seda, kuidas tema töötajad ennast tunnevad ning kuidas edeneb kohalik elu.

Jõgeva maakonnale ja loomulikult Põltsamaa piirkonnale mõeldes võib öelda, et üldse parim ettevõtlusauhind tuli seekord meile. Kohalikul tasandil on Felix varemgi tunnustust leidnud, ent just selles kategoorias vabariigi esimeseks tõusmine on kogu maakonna jaoks oluline võit ning väärib ka vastavat tähelepanu.

Felixi saavutus peaks andma rohkem põhjust ka teistele maakonna ettevõtjaile mõelda sellele, mida on tehtud ja mida kavatsetakse teha kodukoha elu arendamiseks laiemas mõõtmes kui ainult tootmismahtude kasv. Peaks olema nii, et mida suuremad võimalused, seda suuremad on ka vastutus ja kohustused.

Tegelikult ongi Jõgevamaal päris paljud ettevõtted andnud arvestatava osa kohalike algatuste elluviimisel ja kaudselt on see tunnustus ka neile. Vooremaa arvates peaks selline suund jätkuma, kuna võitjad saavad siin olla mõlemad pooled. Nii saaja kui andja. Firmasse, kellel on hea maine, minnakse ju töölegi parema meelega.

Iga maakonna areng sõltub kõige enam sellest, kuidas arenevad kohalikud ettevõtted. Kuid tänases maailmas hõlmab see arengu mõiste ka suhtumist inimestesse ja ümbritsevasse keskkonda, kultuuri, haridusse, püsiväärtustesse ja tulevikku.

Koostöö kohalike omavalitsustega piirkonna elu edendamisel peaks ettevõtjate jaoks saama sama oluliseks ja igapäevaseks nagu suhtlemine äripartneritega. Nii võiks iga vald ja linn igal aastal välja panna omamoodi väikese “kohaliku elu edendaja” auhinna, mille saamine oleks ettevõtjale tõesti auasjaks.

blog comments powered by Disqus