JUHTKIRI: Õpilaskodu ongi õpilasele viieks päevaks koduks

Jõgevamaa on saanud tänavu kolm õpilaskodu ? Adaveres avati augusti lõpus pidulikult kunagise lasteaiahoone ühte tiiba rajatud kümnekohaline õpilaskodu, Voore õpilaskodus lõigati lint pidulikult läbi 1. septembril, Vaimastveres aga eile.

Õpilaskodu võimalikeks elanikeks on õpilased, kel on pika tee või korraldamata liikluse tõttu raske iga päev oma kodust koolis käia, kelle vanemad töö tõttu pikalt kodunt eemal viibivad või kelle peres on kooliskäimist ja õppimist segavaid probleeme. Õpilaskodu ongi õpilastele viieks päevaks nädalas koduks.

Õpilaskodu plussiks on, et sealsed elanikud saavad neli korda päevas kooli sööklas sooja toitu, õhtupoolikul aga täiskasvanu juhendamisel koolitükke teha ning osaleda kooli juures tegutsevate huviringide ja treeningrühmade töös. Lisavõimalusi vaba aja veetmiseks annab õpilaskoduga ühte majja rajatav avatud noortekeskus.

Õpilaskodu rajamine 1834. aastal ehitatud Vaimastvere mõisa tõllakuuri läks maksma 5,1 miljonit krooni. Vastvalminud õpilaskodu on mõeldud 24 õpilasele. Nüüdseks on kõik kohad täidetud ning kõigile õpilaskohtadele saadud ka riigieelarveline toetus. Õpilaskodu elanikud on kõik pärit Jõgeva vallast.

Adavere õpilaskodu läks maksma 1,7 miljonit krooni, enamik rahast tuli haridusministeeriumilt, umbes kümme protsenti investeeris ka kohalik omavalitsus. Õpilaskodu asukad on enamasti pärit Põltsamaa ja Pajusi vallast ning Põltsamaa linnast, nad hakkasid õppima Adavere Põhikoolis. Adavere kool sai kümme õpilast juurde.

Voorel ehitati õpilaskodu elanike majutamiseks ümber trepikoja jagu 1980. aastatel rajatud kolmekorruselise elamu kortereid. Õpilaskodu mahutab ligikaudu 30 õpilast.

Voore Põhikooli direktor Raivo Reimets ei salga, et õpilaskodus näevad nii tema kui ka vallavanem Jüri Morozov teatud mõttes päästerõngast, mis peaks veidigi pidurdama demograafilistest protsessidest tingitud õpilaste arvu vähenemist – õpilaskodu toob ju kooli õpilasi juurde.

Õpilaskodude ehitamise ja laste seal elamise võimaluse rahastamine riigi poolt on üks õilis tegu, sest nii saavad ka kehvematest kodudest pärit või koolidest kaugel elavad lapsed teistega võrdsed võimalused hariduse omandamiseks.

blog comments powered by Disqus