Juhtkiri: Oleme kaasvastutavad Euroopa tuleviku eest

Eile avas Riigikogu esimees Ene Ergma Euroopa Liidu 50. juubelile pühendatud metsaistutuskampaania, mida korraldab Riigimetsa Majandamise Keskus ja mille käigus istutatakse sellel aastal 250 langil kokku 900 000 mändi ja kuuske.

Kindlasti mäletavad paljud koolilugemikust juttu vanast mehest, kes istutas õunapuid, kuigi oli selge, et nende suureks kasvamist ja õunte valmimist tema enam ära oodata ei jõua. Elus tuleb sageli teha niisuguseid tulevikku vaatavaid tegusid ja võtta vastu selliseid üldisi ja põhimõttelisi otsuseid, millest kohe mingit hetkekasu ei tule. Oluline on näha tulevikku, mõista oleviku, meie tänase päeva seotust nii mineviku kui tulevikuga.

Mets on eestlastele olnud alati oluline ja Eestit ennast on pooleldi naljaga metsa-euroopaks kutsutud. Mets on pakkunud meile varju ja kaitset, aga ka sooja. Üldlevinud on ka tõdemus, et metsas tunneb eestlane ennast palju paremini kui kirikus.

Mets annab meile sooja ka praegu, sest kuigi puude kõrvale on aegade jooksul tulnud palju teisi kütmisevõimalusi, peab osa inimesi ahikütet luksuseks ja mugavuseks ning neid ei heiduta ka  see, et küttepuude hind iga aastaga aina tõuseb.

“Puu istutamine on võrdlemisi kaugele tulevikku suunatud samm, tuhandete ja kümnete tuhandete inimeste ühine tegevus annab märkimisväärse tulemuse. Me näeme, et ka täna loome koos uue väärtuse,? rääkis Ene Ergma.

Vooremaa ühineb nendega, kes kutsuvad üles mõtlema tulevikule ja looma uusi väärtusi, mille vilju me ehk kohe ise ei näe, kuid millest võivad osa saada järeltulevad põlved. Euroopalikud väärtused ei seisne vana äraviskamises ja millegi täiesti uue leiutamises tühjale kohale. Euroopalik vabaduseideegi kannab endas vanade ja äraproovitud traditsioonide sisulist austamist ja ühist kaasvastutuse võtmist. Olgu siis väikese Eesti või ka terve Euroopa ühise tuleviku eest.

blog comments powered by Disqus