Juhtkiri: Muudatustest tulnuks teavitada aegsasti

Kasumit taotleva riigiasutusena on RMK võtnud nõuks 62 metskonna asemel jätta neid 1. juuliks alles vaid 17. RMK struktuur muutub nii, et eraldatakse metsa kasvatus ja kasutus ning metsamaa haldus. Kui palju inimesi võib tööta jääda, pole esialgu teada, sest RMK juhtkond on lubanud kõikidele koondatutele töölistena või ettevõtjate-partneritena rakendust pakkuda. Iseküsimus on, paljud pakkumise vastu võtavad.

Juba novembris-detsembris käsil olnud reformist räägiti avalikult üsna napilt, Vooremaas ilmus intervjuu RMK peadirektori Aigar Kallasega 5. jaanuaril. Kõnealune materjal jäigi paljudele ainsaks otseallikaks. Infot hakkas RMK peamajast tulema alles pärast 25. jaanuari nõukogu otsust.

Nii, nagu 13. veebruaril ajakirjanikud kokku kutsuti ja neile reforme selgitati, tulnuks oma töötajatega toimida juba detsembris. Muutusi saab kõige paremini läbi viia, kui asjassepuutuvad on protsessi kaasatud.

RMK juhid on öelnud, et enne nõukogu otsust polnud neil õigust midagi öelda. Oli ikka küll. Inimlikku selgitust, mis on plaanis ja milleks seda kõike vaja on, ei saa nõukogu keelata. Seda enam, et muudatused peavad olema teoks tehtud kolme kuuga ja uus struktuur peab tööle hakkama kuuega. Kõrgelt pähekallatuna mõjuvad nii radikaalsed muutused pehmelt öeldes näkku sülitamisena.

19. veebruar 2008. a

blog comments powered by Disqus