Juhtkiri: Muudatused koolivõrgus on tundlik teema

Muudatuste tegemine koolivõrgus vallandab alati palju emotsioone ja see on väga tundlik teema nii õpetajatele, õpilastele kui ka lapsevanematele. Koolide võimalik liitmine tulevikus pole ainuüksi Jõgeva probleem, vaid sama küsimuse ees seisavad peaaegu kõik Eesti omavalitsused.

Oleme fakti ees, et igal aastal läheb kooli järjest vähem lapsi. Ühest küljest paneb see küsima, miks ei võikski meil olla rohkem väikesi klasse ja väikesi koole, sest senini ongi klassid olnud liiga suured ja ülekoormatud. Päris kindlasti oleks väiksemate klasside puhul ka vägivallaprobleem väiksem ja õpetaja autoriteet suurem.

Kahjuks tuleb paljudes omavalitsustes, kaasa arvatud Jõgeva linnas, lähtuda olemasolevatest koolihoonetest. Need aga on lastepärasusest või inimsõbralikkusest kaugel. Veelgi hullem ? ka lasteaiad on meil valdavalt suured nõukogudeaegsed laudad, mis mõjuksid depressiivselt isegi loomadele, lastest rääkimata. Kahjuks ei saa me aga vähemalt esialgu asuda neid kobakaid lammutama.

Selge on aga see, et õpilaste arvu vähenedes tulevikus pole ilma mitme paralleelklassita gümnaasiumi Eesti oludes tark pidada. Kindlasti saavad sellest aru kõik, sest nii ei saa õpetajad piisavat koormust ja hariduse kvaliteet langeks kindlasti.

Õnneks on pöördumatult möödas need ajad, mil ühiskond inimesele jõhkralt dikteeris, millisesse kooli laps tuleb panna. Praegune valikuvabadus tähendab aga igaühele meist ka endisest suuremat kohustust ühiskonnas toimuvaid protsesse mõista. Jõgeva puhul ei olekski muutused ju kuigi suured: õpilastele avatuks jääksid igal juhul mõlemad koolihooned, ära võiks kaduda piltlikult üteldes vaid üks direktorikoht. See on aga loomulik arengutee. Nagu ka Soome kogemus näitab, on ratsionaalsemalt mõtlevatel põhjanaabritel sageli mitme kooli peale ainult üks direktor.

Mis aga puutub koolide traditsioonidesse, siis on Vooremaa mäletamist mööda Jõgeva mõlemad praegused gümnaasiumid nagunii ühest ja samast haridusehällist välja kasvanud. Seega ei saaks siin rääkida mingist väevõimuga liitmisest, vaid vahepeal lahku läinud perekond tuleks taas kokku.

blog comments powered by Disqus