Juhtkiri: Miks pole ühtseid reegleid?

Plaan rajada Pudiverre uus dolokivikarjäär on toonud inimesed oma kodurahu eest seisma. Midagi pole teha, Pudivere, Lustivere, Tõrenurme, Kaliküla, Neanurme, Sulustvere ja Kaavere küla rahvas on karjääri vastu. Ja täiesti arusaadavatel põhjustel.

Esiteks vesi. Kogemused näitavad, et karjäär tähendab kaevude kuivaksjäämist. Kui mitte kõikjal, siis osades kohtades küll. Hea küll, kaevatakse uus kaev, aga selle sisu võib pahatihti osutuda joogikõlbmatuks.

Teiseks müra. Inimesed ei pea leppima sügava südaööni ringi saalivate sõidukitega. Plahvatused aga tekitavad majade vundamentidesse ja seintesse pragusid, mis ühel hetkel võivad elamu elamiskõlbmatuks muuta.

Kui kolm küla tahetakse maa pealt pühkida ja paarsada inimest kuhugi mujale elama saata, siis sedagi saab kultuursemalt teha.

Meie riigis puuduvad põhimõtted, mille järgi otsustataks uute karjääride rajamine. Praegu on nii, et ettevõtlik inimene ostab endale maatüki, mille põues maavara, ja alustab uue karjääri rajamist. Edasine on juba kohaliku omavalitsuse otsustada. Omavalitsuse volikogu aga hääletab täpselt nii, nagu igale liikmele seal kasulik tundub olevat. Et pärast jah-sõna võib üht piirkonda tabada totaalne katastroof, pole kellegi asi. Sest keegi ju otseselt ei vastuta, kui kaevud kuivaks jäävad,  inimesed müra tõttu piirkonnast lahkuvad või puhta vee asemel saasta peavad jooma.

Vooremaa tegijad on seisukohal, et enne, kui riik pole kindlaks määranud konkreetseid uute kaevanduste rajamise tingimusi, tuleks jätkata kaevandamist senistes karjäärides ja mitte lasta uusi juurde rajada.

12. veebruar 2008. a

blog comments powered by Disqus