JUHTKIRI: Meeskonnavaim ja kokkukuuluvustunne suudavad palju

Kamaris peetakse täna pidu. Külla on kutsutud ümbruskonna seltside rahvast, Põltsamaa valla ja linna esindajaid, sõpru, toetajaid, annetajaid ja abilisi. Kaugemalt ja kõrgemalt on lubanud kohale tulla Riigikogu spiiker Ene Ergma. Peo pidamiseks ja tagasivaatamiseks on põhjust küllaga. Iseseisvusajal taasloodud Kamari Haridusselts saab viis aastat vanaks. Pind, kust edasi minna, on loodud. Ja see on tugev. Ühistööga ja heade algatustega on seltsi aktivistid suutnud haarata ka külarahvast. See töö, mis on üheskoos tasu küsimata ära tehtud, on suur ja tänuväärne.

Aastal 2001 tehtud töö eest tunnistati Kamari Haridusselts Jõgevamaa parimaks mittetulundusühinguks. Nimetatud aasta oli olnud kohapeal töö- ja tegevusterohke. Osaleti projektikonkursil Mängumaa, millega saavutati firma Philip Morris rahastamine ning rajati tenniseväljak ja renoveeriti staadion. Remonditi lasteaia tühjaks jäänud ruume ja seati sinna internetituba. Korraldati rohkesti ühisettevõtmisi nagu perepäevad ja mitmesugused võistlused.

Ka tänavuseks konkursiks Jõgevamaa Aasta Küla selgitamiseks on üheks kandidaadiks just Kamari küla. Et oma külal on nüüd kohad, kus soovijad käia ning tegutseda saavad – käsitööruumid, spordiväljakud, terviserada, korrastatud tiigiümbrus ja metsarada, selle üle võivad rõõmustada kõik. Meeskonnavaim ja kokkukuuluvustunne ei sünni aga kindlasti üleöö ja see on kahtlemata Kamaris kõikidest seni saavutatust kõige olulisem.

Tänasel peol laulab kindlasti suure rõõmuga oma naisansambel, kelle laulud nii omakandis kui ka naabrite ja sõpruspartnerite juures südameid soojendanud. Lapsedki on platsis, sest nende heaolu on siinse elu korraldajad ikka kõige olulisemaks pidanud. Et oleks tulevikuski nii eestvedajaid kui ka kaaslööjaid ning selles kandis elu ei hääbuks.

blog comments powered by Disqus