JUHTKIRI: Lasteaiakohti ei jätku

Kui Mustveed peaks tänavu tabama tõeline beebibuum, poleks paari aasta pärast lapsevanematel oma võsukeste jaoks lasteaiakohta isegi mitte lootust saada. Juba praegu on puudu üle 35 lasteaiakoha! Mõne aja pärast peaksid need numbrid olema oluliselt suuremad.

Pikka aega on püütud Mustvees leida raha ühe lisarühma loomiseks lasteaeda. Hinnanguliselt oleks lisarühma avamine läinud maksma 100 000 krooni. Tegelikult on lasteaial ruumid uue rühma avamiseks olemas, kuid need vajaksid remonti ja möbleerimist, juurde tuleks võtta ka uusi töötajaid.

Linn otsis ka kompromisse Kasepää vallaga, et lasteaiakohti jätkuks mõlema omavalitsuse mudilastele ning ettevõtmist rahastaksid samuti mõlemad. Ent Kasepää vald otsustas avada oma lasteaia ja see plaan jäi soiku.

Nüüd on nii, et Kasepää valla mudilased hakkavad varsti käima oma lasteaias, mis Tiheda algkooliga sama katuse all. Esialgse plaani kohaselt taheti lasteaed avada 1. veebruaril, koha saab seal 35 mudilast. Esmaspäeval veel kindlasti lapsi aeda ei oodata, kuid üsna varsti jääb lasteaialaste Mustveesse vedamine ära. Kasepää valla laste lahkumisega vabaneb Mustvees küll viisteist lasteaiakohta, kuid paarkümmend mudilast jääb ikka ukse taha.

Mustvee linn kaotab Kasepää valla mudilaste lahkumisega lasteaiast pearaha 17 000 krooni lapse kohta aastas, mis on asutuse ülalpidamiseks oluline summa.

Lasteaiakoha maksumus Kasepääl on tunduvalt odavam – iga lapse kohta tuleb vallal maksta aastas 10 000 krooni. Vald hoiab aastaga kokku 150 000 ? 210 000 krooni, lisaks laste sõidutamiskulud Mustveesse ja tagasi. Vallale on see suur raha, lisaks veel töökohad neljale inimesele oma lasteaias. Mis saab sõimelastest, pole teada, sest Tihedale sõimerühma ei tule. Nii et nokk kinni, saba lahti, saba kinni, nokk lahti…

Ega lasteaiakohtade puudus ainult Tallinna ja Harjumaa probleem ole, tuleb välja, et Jõgevamaal on teisigi valdu, kus mure lastaiakohtade pärast paneb lapsevanemaid tegutsema ja isegi kõikvõimalikke kõverteid kasutama.

Riik kehtestas vanemahüvitise, et sünniks rohkem lapsi. Kui lasteaiakohti ei jätku, siis pole lootustki, et pered järelkasvu suurendama tõttaksid.

blog comments powered by Disqus