juhtkiri: Kutseõppeasutuste ühinemine on paratamatus

Haridus- ja teadusministeeriumi töörühmas koostatud kutseõppeasutuste arengukava järgi liituvad 2008. aastal Põltsamaa Kodu- ja Põllutööl ning Paide Kutsekeskkool. Kooli nimeks saab Järvamaa Kutsehariduskeskus, keskus jääb Paidesse.

Põltsamaa Kodu- ja Põllutöökooli jaoks ei muuda ühinemine esialgu sisuliselt midagi. Küsimus on vaid üksikutes erialades, mida Paidega tõenäoliselt dubleerima ei hakata. Samuti koondub ühte kohta kooli juhtimine. Kool, kus ametit õppida, jääb Põltsamaale alles. Et tegemist on projektiga, võib veel muudatusi ette tulla.

Tänavu õpib Põltsamaa Kodu- ja Põllutöökoolis umbes 590 ja Paide Kutsekeskkoolis 850 õppurit.

Alates 2009. aastast oluliselt vähenema hakkava õpilaste arvu juures võimaldab liitumine paremat toimetulekut kui kahel koolil eraldi. Samuti on ühinenud koolil hõlpsam Euroopa Liidu raha taotleda.

Arengukava jaotab Eesti 11 koolituspiirkonnaks. Igasse koolituspiirkonda jääb üks suurem kutseõppeasutus, millesse võivad kuuluda ka samas piirkonnas tegutsevad koolitusüksused.

Lisaks suurematele keskustele jäävad tegutsema ka mingile kindlale valdkonnale orienteeritud kutsekoolid.

Arenduskava järgi jääb Kesk-Eestisse kaks valdkondlikku koolituskeskust. Üheks neist on Luua Metsanduskool, kus koolitus toimub jätkuvalt metsanduse ning metsa- ja maastikukujunduse erialadel.

Teine koolituskeskus moodustub Türi Tehnika- ja Maamajanduskooli ja Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli baasil ning hakkab koolitust pakkuma eeskätt põllumajanduse (taime- ja loomakasvatus) ning sellega lähedalt seotud maamajanduse kutsealavaldkondades (mootorliikurid, kodumajandus).

Arengukava näeb ette ligi 30 kutsekooli ühinemist või likvideerimist järgneva nelja aasta jooksul.

Vooremaa on seisukohal, et kutseõppeasutuste ühinemine tulevikus on paratamatu – ühelt poolt väheneb õpilaste arv drastiliselt, teisalt saab suurem kool paremini hakkama. Kes kahtleb suurkooli efektiivsuses ja võimes kiiresti haridusturul toimuvatele muudatustele reageerida, sõitku Narva ja külastagu sealset kutsehariduskeskust. Vastused enamikule küsimustele saab õpilaste – õpetajatega vesteldes.

blog comments powered by Disqus