Juhtkiri: Kodanikuühiskond olgu prioriteet

Reedel Tallinnas toimunud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee konverentsil tegid Eesti valitsusvälised ühendused pöördumine avalikkuse, Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse poole. Vabaühenduste esindajad kutsuvad selles üles määratlema Eesti tuleviku- ja eelarvekavades kodanikuühiskonna arendamist riikliku prioriteedina.

“Kodanikuühiskonna rolli osaluse, demokraatia, konkurentsivõime ja ühiskonna avatuse kindlustamisel on raske ülehinnata, aga kodanikuühiskonna arenguks on vaja nii ressursse

kui ka piisavalt koostöövalmis tegutsemiskeskkonda, ” seisab pöördumises. “Tänaseks on Eesti kaotamas Ida -Euroopa tiigri kuvandit, sest üksnes madalad maksud ei suuda tagada ühiskonna terviklikku ja jätkusuutlikku arengut.”

Samas leitakse, et vabaühenduste võrgustik, tugevus, riigi elanikkonna ühiskondlik

aktiivsus ja sotsiaalne heaolu ning usaldus on arengu seisukohalt sama olulised

kui vaba ettevõtlus, haldussuutlik ametnikkond ja regionaalne areng. “Muret tekitab Eestis levinud arusaam, mille kohaselt tulemuste saavutamiseks tuleb kindlasti olla poliitikas ning konkurentsivõime sõltub üksnes majanduslikest näitajatest. Usume, et organiseerunud kodanikuühiskonnal on võtmeroll ühiskonna arengus.”

Pöördumisele on alla kirjutanud Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Eesti Ametiühingute Keskliit,

Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon (TALO), Avatud Eesti Fond,

Külaliikumine Kodukant, Eesti Keskkonnaühenduste Koda, Eesti Väike- ja

Keskmiste Ettevõtjate Assotsatsioon (EVEA), Eesti Looduskaitse Selts, Eesti

Naabrivalve, Eesti Korteriühistute Liit, Eesti Noorteühenduste Liit, Jaan Tõnissoni Instituut, Eesti Üliõpilaskondade Liit.

Tundub ju igati esinduslik seltskond ja normaalne jutt. Saab näha, kuidas poliitikud ning avalikkus selle vastu võtavad ning kas mingeid tegusid ka järgneb.

blog comments powered by Disqus