JUHTKIRI: Kelle asi on töötu töölesaamine?

Uppuja päästmine olevat uppuja enda asi. Sama lugu paistab olevat ka töötutega – nende töölesaamine on nende endi asi. Kui nii, siis miks üldse pikalt heietada? Igaüks on oma töötu seisuses ise süüdi ja kogu lugu!

Vooremaa on lühikese ajaga toonud lugejateni kaks pikka aega tööta olnud inimese lugu. Tänase lehe lugu poleks sündinud, kui tööhõiveametis poleks tekkinud konflikti. See pereisa poleks iialgi tulnud toimetusse oma lugu rääkima.

Keegi ajakirjanikest polnud konflikti juures, sellepärast on meil vaid kahe osapoole jutt sellest, mis juhtus. Sõna sõna vastu olukord, kus õigus jääb paraku alati tugevamale.

Pärast esimese loo avaldamist oli õõvastav kuulda süüdistusi teemal – me teame küll, kellest jutt, ta on ise süüdi, miks ta just bürootööd tahab!

Kas töö on sobiv või mitte, otsustab tööhõiveamet tööturuteenuse seaduse alusel. Sobiv töö on töö, mida tööhõiveamet peab isikule kohaseks tema haridust, erialaoskusi, töökogemust, tervislikku seisundit, soolist sobivust ning elukoha ja töötamiskoha vahemaad arvestades. Miks pole inimesel endal õigust otsustada, milline töö on talle sobiv? Miks on ainuõige ametnike otsus?

Oma töösooviks on Margus märkinud, et soove ei ole. Jõgevamaa Tööhõiveamet on mehele korduvalt pakkunud talle sobivat tööd, kuid ükski pakutud töökohtadest ei ole sobinud ? peamiselt on põhjuseks väike palk. Marguse palgasooviks on Eesti keskmine palk. Kui inimene on tööturult eemal olnud juba aastaid, siis selleks, et omada kõrget palka, tuleb ennast tööandjale tõestada.

Miks on taunimist väärt mehe otsus teenida oma perele elatist ja mitte asuda tööle miinimumpalga eest? Miks Mustvee töötul õmblejal pole mõtet Tartusse tööle sõita, kui ta rohkem kui poole oma teenistusest ehk üle 2000 krooni peab bussisõidule kulutama?

Tööhõiveameti konsultandi kohustus on vestelda kliendiga, uurida, kuidas on kulgenud tema tööotsingud ja pakkuda hetkel vakantseid töökohti. Missugune see vestlus on? Kas kõrgilt ülevalt alla vaatamine ja uurija moodi selgituste nõudmine ning süüdistamine? Või osavõtlik kahe võrdse osapoole vestlus, kus üks on abi pakkuja ja teine abi saaja rollis?

blog comments powered by Disqus