Juhtkiri: Jakobson ja Torma

Kui küsida inimestelt, mis seos on Carl Robert Jakobsonil Tormaga, siis vastuseks on enamasti vaikus. Tormalastel on viimane aeg Jakobsoni hakata rohkem väärtustama, muidu ei tea jõgevamaalsedki, et ärkamisaja suurmees on oma elu esimesed 18 aastat Tormas elanud. Sellepärast on kohalikel tormalastel ikka oluline töö tegemata või väheseks jäänud.

Hea, et Torma vallavalitsus ja kohalik majand võtsid sponsorite abiga nõuks künnivõistluste 130. aastapäevaks künnipäeva korraldada. Väga paljud inimesed, kes laupäeval Tormasse viitsisid sõita, said nüüd teada, mis seos on Tormal ja Jakobsonil. Torma vallavanema Riina Kulli sõnul otsustati künnivõistluse 130. aastapäeva sellepärast, et vallas elavad praegu maailmatasemel tippkündjad, Mait Pajo ja Raido Kunila.. Torma, Jakobson ja künd – side on väga tihe. Üks künnivõistluse idee elluviijaid Arvi Tammel usub, et Tormasse on Jakobsoni vaimu nii palju jäänud, kuna Eesti kündjate paremik kasvab sellel mullal.

Künnipäeva idee algataja oli Torma Põllumeeste Seltsi liige ja Torma Põllumajandusosaühingu juhataja Ahto Vili, kes on veel ka puhkpilliorkestrite festivali ToPoF korraldaja.

Künnivõistluse algataja Jaokobson on ka 500-kroonisel rahatähel. President Arnold Rüütel usub, et just künnivõistlused panid suurel määral aluse Eesti maaviljeluskultuurile. Endine Torma vallavanem praegune riigikogu liige Mati Kepp seostas kündi leivaviljaga ja Eesti rahva püsimajäämisega.

Keskkonnaminister Villu Reiljan tunnustas kõiki neid mehi ja naisi, kes on aktiivselt ja innukalt vedanud künnivõistluse traditsiooni nind aitanud säilitada Eestis künnikultuuri.

Kui kümme aastat on põllumajandusest räägitud kui põlumajandusest ja regionaalsest allakäigust, siis praegu võib öelda, et põhi on saavutatud. Eesti põllumees on tubli, oskaja ning võrdsetes tingimustes kahtlemata konkurentsivõimeline. Ilmselt on hullemad ajad möödas ja pisitasa hakkab ka põllumajandusel käsi jälle tunduvalt paremini käima.

Muide, Ahto Vili juhitav Torma POÜ on üks vabariigi tippmajandeid, kus eelmisel aastal saadi lehma kohta aastas 8000 kg piima.

blog comments powered by Disqus