JUHTKIRI: Igaüks tahab vajalik olla

Oktoobrikuust alates viiakse Eestis ellu projekti “Puuetega inimeste tööhõive edendamine”. Kõige lihtsamalt ära seletatuna tähendab see võimetekohase töö leidmist ja selle läbi eneseteostuse võimaldamist igale inimesele, olenemata tema puudest ja tervislikust seisundist.

Ei leidu ju teatavasti inimest, kes ei tahaks ennast vajaliku ja kasulikuna tunda ning teistega võrdsena isegi siis, kui saatus pole teda just kõige parema tervisega õnnistanud või on siis mõni õnnetus häda kaela toonud. Keegi ei soovi vabatahtlikult ainult koduseinte vahel oma elupäevi veeta ja teistest inimestest sõltuvaks jääda.

Ometi on ühiskonnas võimalik asju korraldada nii, et ka erivajadusega inimene on võimeline täisväärtuslikku elu elama, kui selleks vajalikud tingimused luua. Alati ei nõuagi see just suuri ümberkorraldusi ja ilmatu palju raha. Eelkõige on vaja tervete ja selleks seatud inimeste head tahet. Selle mõttega on asutudki eelpoolnimetatud projekti ellu viima. Erivajadusega tööotsijale tuleks sel puhul soovida vahest kõige enam julgust, et võtta ühendust maakonna tööhõiveameti juhtumikorraldajaga. Selline ametikoht ongi just asutatud puuetega inimeste tööhõiveprobleemidega tegelemiseks.

Juhtumikorraldaja on sisuliselt erivajadustega inimeste nõustaja, kes ühtlasi suhtleb ka tööandjatega, et vajalike töökohtade olemasolu välja selgitada. See inimene on kutsutud ja seatud pakkuma ka sobivaid teenuseid, mis aitavad puuetega inimesel erinevatel ametikohtadel töötamise võimalusi avardada ja erivajadusest tulenevaid takistusi vähendada. Juhtumikorraldaja poole võib inimene telefoni või meili teel pöörduda ka sel juhul, kui ta oma tervise tõttu ei ole suuteline ise tööhõiveametisse kohale minema. Erivajadusega töösoovija viiakse tööandjaga kokku ning nagu selgub, on kõik võimalik. Tööhõiveameti juhtumikorraldaja ülesandeks on juhendada töökoha kohandamist vastavalt inimese tervislikule seisundile. Nagu selgunud on, tehti neil päevil just Jõgeval sellise tööga algust.

blog comments powered by Disqus