Juhtkiri: FIE-de küsimused vajavad lahendusi

Füüsilisest isikust ettevõtjate ehk lühendatult FIE-de olukorras ja isegi selles mõistes valitseb jätkuvalt ebaselgus ning uusi probleeme tõstatub pidevalt.

Praegu on teravalt päevakorda tõusnud sotsiaalmaksu teema, mida FIE-d tasuvad vähem kui keskmised palgatöötajad, kuid tarbivad näiteks tervishoiuteenuseid samas mahus. Nii nõuab Tööandjate Keskliit sotsiaalmaksu tasumise aluseks oleva minimaalse kuumäära tõstmist kiiremas tempos ja selle ühtlustamist eelmise aasta alampalgaga hiljemalt 2008. aastaks.

Sotsiaalministeeriumi poolt ette valmistatud eelnõu näeb ette järgmise aasta sotsiaalmaksu miinimummäära tõstmist 150 krooni võrra. Muidu tihti vastaspooltel asuvad Ametiühingute Keskliit ja tööandjad on mõlemad aga seisukohal, et miinimummäära tuleb tõsta vähemalt 850 krooni ehk praeguselt 1400 kroonilt 2250 kroonile.

Siin tuleb arvestada, et FIE-de puhul on tegu väga erinevate inimestega, kellest ühtedele on taoline töövorm igati sobiv, teistele kaugeltki mitte. Vägagi erinevad on ka FIE-de tegelikud tulud ja kulud. Paljudel puhkudel pole FIE staatus vaba valik, vaid neid on selleks sunnitud, et ettevõtte kulusid kärpida.

See pole aga õiglane. Ka Maksuamet on seisukohal, et palgatöötajate füüsilisest isikust ettevõtjateks sundimine loob ettevõttele ebaausa konkurentsieelise ja asetab töövõtja ebasoodsasse positsiooni.

“FIE-de tegutsemise regulatsioonid tuleb üle vaadata ja korrastada,” leiab tööandjate keskliidu juhataja Tarmo Kriis. Praegune olukord kahjustab Kriisi arvates nii tööandjaid kui töövõtjaid ning avaldab olulist survet sotsiaalsüsteemile.

Segadust on tekitanud see FIE staatus juba algusest peale. Kõigepealt avaldasid protesti loomeinimesed, sest kirjanik tahab olla kirjanik ja muusik muusik, mitte mingi kummaline füüsilisest isikust ettevõtja. Praegu tõstavad häält talunikud: kuna talu on täiesti omalaadne tootmisüksus, siis miks peab peremees mingit “FIE” nimetust kandma, lihtne ja arusaadav “talunik” oleks ju palju loomulikum.

blog comments powered by Disqus