Juhtkiri: Edasi turvalisema kooli poole

Probleemid hariduse kättesaadavusest, samuti koolielu turvalisusest ehk pigem ebaturvalisusest on aina enam hakanud ületama ajakirjanduse uudisekünnist. Hiljuti valminud film ?Klass? on oma tõstatatud vägivallateemaga tekitanud diskussioone eelkõige õpilaste endi hulgas. Selge on, et midagi on meie koolikorralduses mäda, küsimus saab olla vaid selles, et kuidas liikuda edasi?

Eelnevast lähtuvalt mõjuvad hiljuti haridusministri ametisse asunud Tõnis Lukase esmased lubadused küll väga lootustandvatena. Ministri kinnitusel on ministeeriumil kavas veel enne suve panna kokku pakett, mis sisaldab koolielu peamisi probleeme ja näidislahendusi. Ministri sõnul kaasab ministeerium üsna pea algavasse diskussiooni haridustöötajate liidud, õpilasomavalitsused ja lastevanemate liidu.

Jõgevamaal korraldati hiljuti neli ümarlauda, kus olidki kaasatud needsamad osapooled ning kus arutati turvalisuseküsimusi nii vaimses kui füüsilises mõttes. Nende ümarlaudadega on ka Vooremaa oma lugejaskonda püüdnud põgusalt kursis hoida.

Vooremaa tervitab kahel käel ministri seisukohta, et kõigepealt tuleb muuta ühiskonna suhtumist, et direktoril peab olema koolis senisest suurem initsiatiivivõimalus ja õpetajal peab olema võimalus direktorile loota.

Diskussiooni tulemusel koostatavasse paketti on Lukase käsituse järgi mõistlik sisse kirjutada käitumisjuhendid erinevate olukordade lahendamiseks. Kui need piisavalt hästi läbi mõelda, peaks ministri kinnitusel hakkama saama ka ilma seadusi muutmata.

Ministril on tuline õigus selleski, et teemat tuleb käsitleda ettevaatlikult, ilma õpetajaid ja õpilasi liigselt vastandamata. Loomulikult on see ka õpilaste huvides, sest rüblikutel, kes ennast koolis välja elavad, jääb õppimine lünklikuks.

Vooremaa meelest on Tõnis Lukas õigel teel. Kui ta vaid seekord ikka sõnadest tegudeni läheks, sest kahetsusväärselt pole Lukase juhitud erakonna puhul sõnad ja teod just mitte alati ühte langenud.

blog comments powered by Disqus