Juhtkiri: Arenenud ühiskonnas ei pea keegi tundma end üksi

Ajad, mil invaliidid tuli ära peita ja ühiskond nende vajadustega ei arvestanud, peaksid olema igaveseks möödas. Ajad, mil inimesel bürokraatiamasina ees seistes polnud võimalik midagi ette võtta, samuti.

Taasiseseisvunud Eestis on mitmeid koole, kus saavad eriõpet nii haiged lapsed, keda vanasti peeti täiesti lootusetuteks. Ka kõige raskema diagnoosiga inimest saab õpetada, kui seda teha maast-madalast ja õige pedagoogika alusel.

Raske ja sügava puudega lapse eest on vastutus 24 tundi. See on 24 tundi kontsentreeritud tähelepanu, hooldust ja turvalisuse tagamist. Koormus on perel väga suur, seepärast on näiteks Tartus loodud niisugune tugiteenus, et lapsed saavad olla tugikodus vastavalt pere ja lapse vajadusele kas mõned tunnid või nädala kuus või näiteks kaks päeva nädalas.

Eesti seadusandlus sisaldab mitmeid puuetega inimesi puudutavaid punkte. Eesti Vabariigi Põhiseadus ütleb muu hulgas, et puuetega inimesed on riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all.

Seaduse rakendumist peaksid reguleerima ametnikud, sest puudega lapse vanematel on juba niigi suur psühholoogiline lisakoormus.

Kui mõni ametnik peab ennast haige lapse kooli valikul arstidest targemaks, on midagi valesti. Kui teda ei huvita ka Eesti seadusandlus, siis tema kabinetist tulevadki abivajajad tavaliselt nuttes välja.

Ei saa ka nõustuda väitega, et sotsiaaltoetused on mõeldud ainult vaestele. Kui peres on haige laps, vajab ta täiendavat toetusraha, sest muidu kannatavad ju tema pärast sama pere teised lapsed ja niisugust olukorda on arenenud ühiskonnas võimatu ette kujutada.

Ühiskonda viivad edasi terved inimesed, kuid arenenud ühiskonnas kantakse haigete eest hoolt üheskoos. Vanemate südamevalu ei arvutata ümber ühessegi valuutasse ja ametnikelt ei oota haigete laste vanemad mitte kaastunnet, vaid seadusega ette nähtud raha, mis ei lähe ema taskusse, vaid tuleb üle kanda otse kooli arvele.

Vooremaa loodab, et sellest saadakse aru ka Põltsamaal. Tänase esiküljeloo mõte ei ole mitte üksikjuhtumi ülevõimendamine, vaid läbi selle tähelepanu juhtimine ebakõladele ja vastuoludele, millega võitlemisel ei pea inimene end tundma lootusetult üksi.

blog comments powered by Disqus