Juhtkiri: Ametnike parteistumine on ohu märk

Teisipäeval kohtus president Arnold Rüütel õiguskantsler Allar Jõksiga ning nimetas ametnike politiseerimist ohtlikuks, kuna see võib vähendada inimeste usku riigi ausasse ja õiglasesse haldamisse. Ka leidsid president ja õiguskantsler, et Eesti poliitilise kultuuri ja demokraatia arengut arvestades tuleks veel kaaluda, kas on õigeaegne kaotada 2008. aastast erakondadesse kuulumise piirangud kohtunikele, prokuröridele, politsei- ja piirivalveametnikele, õiguskantslerile ja riigikontrolörile.

Olgu mujal maailmas nii või teisiti, Eesti puhul on piirangute kaotamine ilmne ajast etteruttamine. Oleme näinud sundparteistamise püüdeid valimiste eel ning mõnedes ministeeriumides. Alati pole tegu küll sunniga, pigem võimaluse pakkumisega, ent kasu asemel, mida see mõnele üksikule pakub, on üldine kahju suurem.

Kohtunikele ja politseinikele erakonda kuulumise lubamine pigem külvab ühiskonnas segadust kui süvendab demokraatiat. Võimude lahususest on räägitud, siia lisandub inimlik pool. Kui seni on olnud vähemalt mõned ametkonnad, mida on võimalik võtta poliitikast puhtana, siis selle kadumine toob tohutu hulga lisapingeid. Nii asutuse sees kui selle tegevust kõrvalt hinnates.

?Nõuan parteitut õigusemõistjat,? võib advokaat täie õigusega öelda, kui tema kaitsealune on juhtumisi erakonnast, mis kohtuniku või prokuröri parteiga parajasti vaenujalal. Kusjuures jama on ju mõlemat pidi ? nii siis, kui vastaspooled on konkureerivates erakondades, kui ka siis, kui ollakse ühes parteis.

Hädade nimekiri, mis parteistumisega kaasneb, ulatub õiguskantslerist ja kohtutest rohujuure tasandini, kui kohalikku konstaablitki võib võtta partei käepikendusena. Ametnike usaldusväärsus väheneb, mis omakorda kahandab kodanike usaldust riigi vastu.

Põhjendus, et nagunii on ka kohtunikel või politseinikel oma maailmavaade, ei veena, kuna nad ei tohi seda oma igapäevatöös välja näidata. Antud eelnõu puhul ongi tegelikult määrav, kuidas suhtuvad sellesse õiguskaitsjad ise. Kas mängivad kaasa või keeravad selja. Usaldust erakondade vastu ei saa tõsta ametnike usalduse vähenemise hinnaga.

blog comments powered by Disqus