Juhtkiri: Ajalugu ja muinasjutt

Kassinurme mäed olid ennegi mõnus paik, rajatav teemapark tõotab selle kasutusvõimalusi veelgi laiendada ning sellest veelgi laiema ringi inimesi huvituma panna. Loodetavasti ei tekita asjaolu, et teemapargi rajamise idee Tallinna ja Tartu rollimängijatelt ehk siis väljastpoolt maakonda tuli, kohalikes võõristust: eestlasel on ju paraku paraku ikka olnud komme turjakarvad natuke turri tõmmata, kui võõrad nende õue peale toimetama tulevad ? isegi siis, kui toimetamine on täitsa positiivne ning pererahvale endalegi lõppkokkuvõttes kasu toob.

Ja vähemasti teemapargi töörühma esimesel koosolekul küll sellist tunnet ei tekkinud, et n-ö uued tulijad ei hindaks seda, mida Kassinurme mägedes metsaseltsi eestvedamisel ja paljude teiste kohalike jõudude kaasaaitamisel senini on tehtud. Või nagu ei pruugiks folklooriüritused, tervisesport ja muud senini Kassinurme mägedega kokku kuulunud asjad tulevase teemapargi raamistikku enam ära mahtuda.

Teine probleem on see, missugused ajaloopärandi ja mütoloogiamaailma kihistused tulevases teemapargis avaneda võiksid. Paljudele tõsimeelsetele ajaloohuvilistele näib võib-olla vastukarva, kui arheoloogialeidude põhjal rekonstrueeritud linnusefragment saab endale seltsiliseks haldjate puulinna, marduste pesapaiga või muud muinasjutuhõngulist. Tegelikult ei peaks ajaloo- ja muinasjutulembesed aga teineteist kuigivõrd võõrastama, sest paljudel puhkudel jookseb ajaloo ja muinasjutu vahel vaid üsna habras piir. Mida kaugemast ajaloojärgust jutt, seda hapram see on.

Rollimängudel ehk LARP’idel (lühend ingliskeelsest mõistest ‘live action role play‘) ei ole Eestis veel väga pikka traditsiooni ning paljud peavad nende harrastajaid veidrikeks, lapsikuteks või tegelikkuse eest põgenevateks persoonideks. Tegelikult on nende hulgas aga väga palju enda, oma elu ja tööga väga hästi hakkama saavaid inimesi, kellele rollimängud on võimalus pingelisest igapäevatööst korralikult välja puhata. Meeldiv on nende juures see, et kuigi nad tööajal ilmselt vägagi hästi raha teha oskavad, ei arva nad kaugeltki, et ka väljaspool seda aega iga nende samm või ajurakuimpulss neile kroonikese sisse peaksid tooma. Sedagi näitas kujukalt töörühma esimene koosolek.

Nii et ? jõudu teemapargi arendajatele!

blog comments powered by Disqus