Jõustus uus spordiseadus

Jõustusid spordiseaduse ja teiste seaduste muudatused. Seadusmuudatustega korrastatakse sportlaste toetusi ja töösuhteid ning täiendatakse karistusseadustikku dopinguga seotud süütegude puhul.


„Uus seadus teeb spordi ausamaks ja kaitseb sportlast. Selgem toetuste süsteem ja spetsiaalselt sportlastele loodud töösuhete vormid lasevad sportlastel südamerahus keskenduda tulemuste saavutamisele. Karmimad karistused dopingu kasutamisele kallutamise eest tagavad selle, et tulemused tuleksid ausalt,“ ütles kultuuriminister Tõnis Lukas.
Uue seadusega seatakse sporditegevusega seotud stipendiumi maksmisele aastane piirmäär, mis korrastab senist stipendiumide maksmise korda. Samuti on võimalik sportlastele teha mõned erisused töölepingu seaduses ning täiesti uue toetusliigina võetakse kasutusele sportlasetoetus.
Täiendati ka karistusseadustikku ning tulevikus on oluliselt karmimalt karistatav dopinguna käsitatava aine või meetodi kasutamisele kallutamine ning selle tootmise, valmistamise, turustamise, vahendamise või edasiandmise eesmärgil valdamine.
Seadusega luuakse spordivõistlustega manipuleerimise vastu võitlemiseks kontaktpunkt, mis koolitab ja teavitab asjaomaseid organisatsioone spordivõistlustega manipuleerimise vastases võitluses.
Tulevikus võivad spordialaliidud, spordiühendused ja maakonna spordiliidud töödelda spordi­tulemusi andmesubjekti nõusolekuta. See on lubatud üksnes spordi arendamiseks ja toetamiseks ning spordiajaloo jäädvustamiseks.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus