Jõudu tööle, volikogu!

Sel nädalal alustasid uued vallavolikogude koosseisud oma tööd. Esimesed istungid kulusid volikogude esimeeste valimistele ning suuri tüliõunu veel tekkinud pole. Kui mujal on viimastel hetkedel veel volikogude esimehed valimata jäänud, on Jõgevamaal kulgenud kõik rahulikult.
Seda, millised on koalitsioonilepingud, vaatame veel järgmistes lehenumbrites. Üks on selge: valijad ootavad selget joont ja töörahu. Haldusreformi kirves on nüüdseks maha maetud, otsused tehtud, tülid tülitsetud ja tulekul on töö. Seega ei ole üldsõnalisusel enam kohta, sest valijad soovivad selgeid tegusid. Ja näha, kust tuleb ja kuhu ning milleks läheb raha.
Järgmisel neljal aastal näeme, milleks rahvasaadikud võimelised on ja millised valimislubadused üle parda heidetakse. Muist valimislubadustest on juba pooleliolevad projektid ning nende lubaduseks märkimine ei ole kuigivõrd aus. Kuid ootame ja vaatame.
Valijate ootused on kõrgeks aetud ning nii mõneski omavalitsuses tahetakse viimaks ka päriselt tegusid näha. Jääb loota, et entusiasm ja jõud ei rauge. Järgmisel neljal aastal tahaks näha rohkem viisakat ja üksteist austavat suhtlemist ning vähem poliitilist kultuuritust. Viimast saame riigi tasandil iga päev, kohalik omavalitsus võiks olla paik, kus suurte ja tühjade sõnade asemel on päriselt käega katsutav tulemus. Lootused on kõrgel, ärge oma saadud mandaati tuulde laske või kurjasti ära kasutage.

 

blog comments powered by Disqus