Jõudkem elusana koju!

Hoolimata võimalusest saada suur rahatrahv ja jääda kuudeks ilma juhtimisõigusest, istuvad inimesed endiselt joobnuna autorooli või kihutavad arutult, muutudes seega nii endale kui kaasliiklejatele ohtlikuks. Hoolimatult arvatakse, et ?minuga ei juhtu midagi.? Aga teistega?

Iga suve algul on politsei teinud pikka selgitustööd, et suvisel pidude- ja üritusterohkel ajal tuleb olla liikluses mõistlik ja ettevaatlik. Erandiks pole ka tänavune aasta ning Lõuna Politseiprefektuur on kuulutanud juunikuu liikluskuuks, kus liikluses toimuvale pööratakse veel suuremat tähelepanu kui seni. Erilise tähelepanu alla võetakse  piirkiiruse ületajad, joobes juhid ja turvavarustuse mittekasutajad.

Avatud liiklusliin

Juba 24. mail alustas prefektuuri liiklustalitus uudse töövõttena avalikustatud kiirusemõõtmist kohtades, mis valiti välja liiklusõnnetuste statistilise analüüsi põhjal. Igas maakonnas on olemas maanteedel omad ohtlikumad lõigud, kus kiiruseületamisest põhjustatud liiklusõnnetusi juhtub rohkem kui mujal. Politsei loodab avalikustatud kiirusemõõtmisega suurendada autojuhtide ettevaatlikkust ja tähelepanelikkust ning vähendada seega liiklusõnnetuste arvu. Sellise töövormi kasutuselevõtmise tõi kaasa tõsiasi, et lubatud piirkiiruse ületajate arv on aasta-aastalt kasvanud ning sagenenud on nn. ?ühe sõiduki õnnetused?. Nende õnnetuste põhjuseks on valdavalt mittesobiv sõidukiirus. Keegi kihutajatest nagu ei viitsigi mõelda lihtsale elutarkusele, et parem on jõuda sihtpunkti aeglasemalt kui üldse mitte sinna jõuda.

Alates juunikuust pakub Lõuna Politseiprefektuur kõigile liiklejatele võimaluse osaleda ise liikluse turvalisemaks muutmisel läbi avatava liiklusliini. Liiklusliini numbrile 14900 oodatakse teateid eelkõige selliste rikkumiste kohta, mis politsei otsest sekkumist ei vaja, nagu ohtlikud manöövrid, punase tule alt läbi sõitmine, liikluseeskirjade rikkumine ülekäiguradadel vms. Liiklusliinile tulnud teate põhjal võetakse liikluseeskirju rikkunud auto valdajaga telefonitsi ühendust ning talle antakse teada, et tema poolt toime pandud rikkumist on märgatud. Seejärel kantakse rikkumine ka politsei andmebaasi. Politsei liiklusliin on uus vorm politsei ?pehmeks? suhtlemiseks liikluses esinevate õigusrikkumiste ja muude häirivate tegurite põhjustajatega. Liiklusliiniga loodab politsei lahendada suure hulga vähemohtlikke liiklusrikkumisi, pakkudes rikkujatele alternatiivi menetluse ja karistuse kõrval.

Pühad tulemas

Tulemas on võidupüha ja jaanipäev. Politsei varasemad kogemused näitavad, et kahjuks pööratakse pidutsedes väga harva tähelepanu vääriti käituvatele kaaskodanikele. Paljud joobes juhtide süü tõttu juhtunud liiklusõnnetused võinuksid olemata olla, kui sellise roolikeeraja kaaslased oleksid õigel ajal vahele astunud. Kui näete, et autoga läheb sõitma  purjus inimene, peaksite sellest kiiresti teatama politsei tasuta telefonil 110 või liiklusliinile.

Eriti ohtlikud on noored alkoholijoobes sõidukijuhid ? teeme kõik selleks, et nad autorooli ei satuks ? ei tavalistel päevadel ega pühade ajal. Seda kinnitab politsei igapäevatöö ? alaealiste poolt toime pandud liiklusväärtegude arv on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud. Lõuna-Eesti maakondades on rooli tagant tabatud alkoholijoobes noorukite hulk kasvanud peaaegu kaks korda. 2006. aastal kasvas laste liiklusväärtegude arv eelmise aastaga võrreldes koguni 65 protsenti ning neid registreeriti kokku üle 1900 juhtumi. Enam kui kolmandiku nendest väärtegudest teenisid lapsed lubadeta autojuhtimise eest. Noorte liikluseeskirjade rikkumiste arv jalgratturina, mopeedi- või rollerijuhina ning jalakäijana on kasvanud üle kahe korra.

Meil kõigil on võimalik anda oma panus selleks, et politsei võiks pärast jaanipäeva avalikkusele teatada, et need päevad möödusid liikluses rahulikult. Liiklusohutus sünnib meie endi õigest käitumisest.

Jõudkem kõik elusana koju!

GAIDO PADRIK,
Jõgeva konstaablijaoskonna juhtivkonstaabel

blog comments powered by Disqus