Jõhvi-Tartu -Valga maantee rekonstrueerimine

Seni töödemahukaim maanteede remondiprojekt hõlmab kokku 83,6 kilomeetri maantee remonti ja ümberehitamist Jõhvi-Tartu-Valga maanteel, projekti kogumaksumus on 661 miljonit krooni. Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond tasub 82 protsenti projekti maksumusest. Projekt on jaotatud kaheks lepinguks – esimese järgi remondivad AS Tref ja AS Talter 372 miljoni krooni eest 41,6 kilomeetrit Jõhvi ja Tartu vahelisi teelõike, teise järgi remondivad AS Teede REV-2 ja AS ASPI 42 kilomeetrit Tartu ja Valga vahelisi lõike kokku 289 miljoni krooni eest. Remondi käigus ehitatakse ka 22,3 kilomeetrit kergliiklusteid jalakäijatele ning jalgratturitele, rajatakse mitu jalakäijate tunnelit, paigaldatakse teevalgustust, ehitatakse uus Raja küla ümbersõit ja Tartu linna sissesõit. Tööd viiakse ellu järgmise aasta veebruarist oktoobrini. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus