Jõhvi-Tartu maanteel käib remont

Maanteeameti europrogrammide osakonna juhataja Urmas Konsapi sõnul läheb Raja ümbersõidu ehitus maksma 48 miljonit ja Raja-Kääpa teelõigu rekonstrueerimine 60 miljonit krooni. Jõhvi-Tartu-Valga maantee rekonstrueerimine on tema sõnul aga 661 miljoni kroonise kogumahuga Eesti tänavune suurim tee-ehitusprojekt. Rekonstrueeritavaid lõike on Rannapungerjast Valga piiripunktini välja ühtekokku 83,6 kilomeetri ulatuses. 82 protsenti projekti maksumusest tuleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist, ülejäänu Eesti riigi eelarvest. Rannapungerja ja Tartu vahele jäävaid teelõike rekonstrueerivad Maanteeameti tellimusel ASid Tref ja Talter.

Raja küla ümbersõidule hakati muldkeha rajama juba veebruaris. Praeguseks on see enam-vähem valmis, nii et peatselt võib seda algul killustikusegu ja siis mustkattega katma hakata. Ümbersõidutee viib need Jõhvi-Tartu maanteel liiklejad, kes Raja külla sattumisest huvitatud pole, külast väikese ringiga paremalt (Mustvee poolt vaadatuna) mööda. See peaks parandama liiklusohutust: suviti on teeäär Raja küla piirides ju aedvilja- ja kalamüüjaid täis ning leti juurest leti juurde süstijad kipuvad muud liiklust segama.

“Võib-olla oleks piisanud ka senise tee laiendamisest, aga kui projekteerijad leidsid, et on vaja suisa ümbersõit välja ehitada, mis siis mulgi selle vastu saab olla,” ütles Kasepää vallavanem Jüri Vooder. “Seda enam, et ka vana teeosa pinnatakse ning jagatakse piirdega kiirema liiklusega ja nn kauplemistsooniks.”

Senisest ohutumaks

Raja-Kääpa lõigul läksid põhitööd lahti aprillis.

“Kogu teelõik saab uue kattekonstruktsiooni,” ütles Urmas Konsap. “Kus vaja, asendatakse ka tee muldkeha: mittesobiv pinnas veetakse ära ja tuuakse asemele sobiv. Korda tehakse tegelikult kogu teemaa-ala: parandatakse veere?iimi, rajatakse uued bussitaskud, mahasõidud ja teekattemärgistus. Põrvetusse tuleb aga uus sild.”

Nii et kuigi oluliselt laiemaks teelõiku ei ehitata (teekatte laiuseks jääb 8 meetrit), muutub see eelöeldut silmas pidades ikkagi senisest ohutumaks.

“Vana teekatte mahafreesimine on lõppjärgus, samas oleme alustanud tee aluse stabiliseerimist freespuru, killustiku, tsemendi ja bituumeni seguga,” ütles ASi Talter Tartu osakonna juhataja Lembit Paas. “Nii et ega asfalteerimiseni enam palju aega lähegi. Ka vana Põrvetu sild on juba maha lõhutud ja uue kandetalad püsti.”

Põrvetu silla juures kulgeb liiklus praegu mööda ajutist ümbersõiduteed, rekonstrueeritaval teelõigul tervikuna sõltub liikluskorraldus sellest, mis järgus tööd parasjagu on.

“Teatud aegadel on teelõik tervikuna mõlemas suunas läbitav, teatud tööde tegemise ajaks tuleb aga tükati üks sõidusuund sulgeda,” ütles Lembit Paas. “Liikluse korraldamise oleme usaldanud vastava firma hooleks, nii et segadusi ei peaks tekkima, ebamugavust põhjustab asjaolu, et kõnealusel ja teistel remonditavatel teelõikudel 90-kilomeetrise tunnikiirusega sõita ei saa ning vahel valgusfoori taga seistagi tuleb, loomulikult.”

Urmas Konsap lisas, et kaalutud on ka liikluse mõneks ajaks kõrvalteedele suunamise võimalust.

“Ühest küljest on liiklejatel ebamugav rajamisel olevat killustikalust mööda sõita, teisalt võib liikluse jätkumine tee rekonstrueerimise ajal kahjustada rajatava tee kvaliteeti,” ütles Konsap.

Väga tihe liiklus Raja-Kääpa teelõigul pole: Konsapi andmetel läbib seda tuhatkond autot ööpäevas. Suvel on liiklejaid siiski mõnevõrra enam.

“Loodame, et liiklejad ebamugavuste pärast liialt ei pahanda ja tee-ehitajate tegevusse mõistvalt suhtuvad,” ütles Konsap.

Septembriks valmis

Suurem osa Raja-Kääpa teelõigust jääb Saare valla piiridesse.

“Saare valla kui Via Hanseatica tuiksoonel paikneva omavalitsuse jaoks on kõnealuse teelõigu kordategemine väga rõõmustav sündmus,” ütles Saare vallavanem Jüri Morozov. “Turistile, teadagi, meeldib korras teed mööda palju rohkem sõita kui mööda kehva. Samuti võimaldab korras tee edasi arendada muid infrastruktuuri komponente ning tõstab tee äärde jääva kinnisvara hinda.”

Eriti rõõmustab vallavanemat see, et koos teega saavad korda bussipeatused ja mahasõidud ning et tolmuvaba katte saavad ka mõned tugiteelõigud, nagu Saare-Torma tee Saare ja Leedimäe vaheline osa ning Otsa-Koseveski tee. Asfalti need just peale ei saa, küll aga veetakse neile suurelt maanteelt maha freesitud vana teekatte puru.

Saare-Torma tee tolmuvabaks muutmine on olnud Jüri Morozovi sõnul päevakorral juba aastaid: selle kandi külades paiknevad elamud nimelt vahetult tee ääres, mistõttu suvine tolm on sealsetes majapidamistes tõsiseks probleemiks kujunenud.

“Kui varem piisas inimestele sellest, et tee sõidetav oleks, siis nüüd osatakse tahta enamat, sealhulgas seda, et tee läheduses normaalset elu elada saaks,” ütles Jüri Morozov.

Jõhvi-Tartu-Valga maantee remondiprojekti lõpptähtaeg on 30. september.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus