Johan Kõpu meenutamiseks peetakse esinduslik konverents

17. aprillil peetakse Jõgeva kultuurikeskuses konverents, mis on pühendatud usuteadlase ja haridustegelase Johan Kõpu 135. sünniaastapäevale ja saja aasta möödumisele tema tööleasumisest Laiuse koguduse õpetajana.

Neljapäeval tuli Laiusel sündmuse korraldamisega tegelev toimkond kokku, kus arutati ka võimalusi anda uuesti välja Kõpu kirjutatud Laiuse kihelkonna ajalugu.  

Konverentsi projektijuhi, Laiuse raamatukogu juhataja Asta Leiteni sõnul on konverentsi „Uskuge valgusesse…” esinejate seas silmapaistvad õppejõud Priit Rohtmets, Andres Andresen ja Pille Valk. Sõna saavad noored koduloo-uurijad Jõgeva valla ja linna koolidest.

Konverentsi korraldamise on oma õlgadele võtnud Jõgeva vallavalitsus ja Jõgeva linnavalitsus. Ettevalmistustöödesse on kaasatud EELK Laiuse kogudus, Betti Alveri muuseum ning kõik valla ja linna raamatukogud.

EELK Laiuse koguduse õpetaja Raino Kubjas märkis, et konverentsile on kutsutud ka EELK peapiiskop Andres Põder ja Tartumaa praost Joel Luhamets.

Johan Kõpp (1874-1970) töötas Laiusel pastorina aastatel 1909-1922, 1928-1937 oli ta Tartu Ülikooli rektor, 1939-1944 EELK piiskop ning 1944-1964 Rootsis tegutseva eesti kiriku piiskop ja peapiiskop.

Aastal 1937 ilmus trükist Johan Kõpu kirjutatud “Laiuse kihelkonna ajalugu”, mis on mahult siiani üks lokaalajaloo tippteoseid ja praeguseks harulduseks muutunud raamat. Samas tunnevad paljud kodu-uurijad ja ajaloohuvilised raamatu vastu tõsist huvi. Raamat tahetakse välja anda faksiimiletrükis, mis tähendab esmatrükise täpset koopiat. Kultuuriloolise mõtte ellu viimiseks  on vajalikud ja väga oodatud  annetused. Vähemalt 1000 krooni annetanud isikute ja organisatsioonide nimed trükitakse  kordustrükina ilmuvasse raamatusse. Annetusi on võimalus teha EELK Laiuse Püha Jüri koguduse arveldusarvele 1120248505 . Ülekande seletusreale kirjutada: „Annetus Kõpu “Laiuse kihelkonna ajaloo” trükkimiseks”.

Raamatut on  võimalik ka 300-kroonise soodushinnaga ette tellida, kandes raha samale arveldusnumbrile. Sel juhul kirjutage seletusse „Kõpu “Laiuse kihelkonna ajaloo” ettetellimine”.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus