Jõgevamaale tööle ja elama – kas tõesti!?

Jõgevamaa töö- ja karjäärimess toimub juba sel reedel Jõgeva kultuurikeskuses. Messil soovitakse viia kokku tööotsijad, tööandjad, töötamiseks vajalikke elukutseid õpetavad koolid ning tulevased töötajad.


Töötukassa Jõgevamaa osakonna juhataja Liina Võsaste sõnul on mess nii noortele, töötutele kui ka lihtsalt uue töökoha otsijatele hea võimalus end näidata ja tööandjatele tutvustada. Huvilised saavad ühel päeval suhelda paljude ettevõtjatega, uurida töötingimusi ning pärida ka palga kohta. Tööandjatele on see suurepärane võimalus oma ettevõtet turundada, töökohti ning töötingimusi tutvustada.

Oleme messile kaasanud maakondliku Rajaleidja keskuse, teinud koostööd maakonna koolidega ning kutse- ja kõrgkoolidega üle Eesti.

Pakutakse mitmesuguseid võimalusi

Jõgevamaa Rajaleidja keskuse karjääriinfo spetsialisti Anneli Petersoni sõnul on selline mess, kuhu on kaasatud nõnda palju õppeasutusi, esmakordne. Messi mõte on selleski, et  ettevõtted ja koolitajad on ühiselt külastajatele avatud suhtluspartnerid. Miks selliselt vajalik? Mida parema väljaõppega on inimene, seda tublim töötaja temast saab, ja mida selgemad on koolile tööandjate ootused, seda paremini saadakse seal õppijat koolitada.

Tegevust jagub messil kõigile, noored saavad oma teadmised proovile panna, mängides Kuldvillakut või reastades ameteid. Külastajatel on võimalik osaleda töötubades ja uudistada koolide nutikaid lahendusi, osaleda messimängus.

Mitmed ettevõtted on sellel päeval valmis vastu võtma kooliõpilasi, et lähemalt tutvustada töökohti ja töötamise võimalusi. Messile on välja tulemas üle 20 tööandja ning 14 kutse- ja kõrgkooli.

Mess annab hea võimaluse suhelda vahetult tööandjatega, kutse- ja kõrgkoolide esindajatega, et anda teadmisi ja selgem ettekujutus pakutavatest elukutsetest nii töötajale kui ka alles elukutset valivale ja tööelu planeerivale noorele. Silmast silma  suheldes võib tööandja tunda ära sobiva töötaja ning pakkuda talle võimalust, mida avalike tööpakkumiste seast võib-olla hetkel ei leiagi. Kindlasti tasub noortel uurida ka võimalusi saada tööd suveks ja tulevikus või uurida ettevõtte  kohta täpsemalt. Huvitavaid elukutseid ja tehnoloogilisi lahendusi, mis noortele huvi võiksid pakkuda, kasutatakse väga erinevates ettevõtetes. Messil on esindatud ka alles Jõgeva valda rajamisel olev ettevõte Estonian Plywood, kus vajatakse tulevikus palju tööjõudu.

Töö ja tegija saavad kokku

Osaühingu Softcom juhataja Priit Pettai kinnitusel on tema mitmelt messilt endale häid töötajaid saanud. Ettevõtte vastu on huvi tundnud ka kaugemalt messile tulnud, kes tahaksid Jõgevale elama tulla. Tema sõnul võiksid piirkonna tööandjad ja kohaliku elu eest vastutajad end ja oma töökohti aktiivsemalt reklaamida ja tutvustada. Olles külastanud töömesse ka mujal Eestis, usub Pettai, et Jõgeva töömess võiks täita piirkonda tutvustava messi rolli, kus oleksid esindatud nii tööandjad kui ka piirkonna elu-olu ja siinseid elamisvõimalusi tutvustavad asutused ja ametkonnad.

„See oleks messi külastajail hea võimalus saada teada, missugused võimalused piirkonnas on, millises keskkonnas me elame ning tegutseme. Nad võiksid leida võimalusi kogu perega siia elama, töötama, õppima asuda.”

Pettai märkis ka, et üks ettevõtluse vorm toetab teist ning piirkonna eestvedajad-vastutajad peaksid ettevõtjatega rohkem koostööd tegema, et piirkond oleks atraktiivne elamiseks ja töötamiseks. Olles Jõgeva võimaluste osas optimistlik, tõi ta piirkonna eelisena välja soodsad kinnisvarahinnad ning hea rongiühenduse tõmbekeskustega. „Väärtustage seda, mis teil hetkel on, elukohti. Töökohad tulevad järele, sest ettevõtted soovivad areneda,” sõnas Pettai. Ühe näitena tõi ta välja, et soovitas oma emal Otepäält Jõgevale kolida.

Osaühingu Juta & Kaido juhatuse liikme Rauno Lehtla sõnul ootab tööandja tööotsijalt aktiivsust. Töökohast huvitatu peaks tööandjatega suhtlema.  „Siis on ka võimalus suurem, et töö ja töötaja kokku saavad. Huvi ja motivatsioon annavad võimaluse  läbirääkimisteks,” sõnas Lehtla.

Messil teevad ettekande maksude maksmisest ja tööõigusest meie koostööpartnerid maksu- ja tolliametist ning tööinspektsioonist. Tutvustatakse töötajatele õppimiseks ning kutse omandamiseks loodud võimalusi ning toetusmeetmeid. Noor ettevõtja Sandra Võsaste avaldab oma mõtteid ja jagab kogemusi ettevõtlusega seonduvast. Küsimustele vastavad ning ettevõtlusalaseid nõuandeid  jagavad koostööpartnerid maakondlikust arenduskeskusest. Terve päeva saavad külastajad osaleda karjäärinõustamisel, küsida nõu välismaal töötamise kohta ning saada teavet töötukassa pakutavatest teenustest.

MAIU VELTBACH, Eesti Töötukassa Jõgevamaa osakonna tööandjate konsultant

blog comments powered by Disqus