Jõgevamaalased vaimustusid president Obama sõnumitest

Kolmapäeval Nokia kontserdimaja saalis Ameerika Ühendriikide presidendi Barack Obama kõnet kuulanud Jõgevamaa avaliku elu tegelased tõstsid esile suurriigi juhi toetust Eesti iseseisvuse hoidmisel ja kindlustamisel.

Riigikogu maaelukomisjoni aseesimees Aivar Kokk ütles, et on Barack Obama kõnesid televiisori ja interneti vahendusel sageli kuulanud. “Ameerika Ühendriikide presidendil on alati head kõned olnud, aga tema esinemine Eestis osutus üle ootuste heaks ja ma usun, et see läheb ajalukku. Meie laulupidude, Heinz Valgu kuulsa lause “Ükskord me võidame niikunii ja Balti keti äramärkimine tõestas kõneleja  süvenemist Eesti ajalukku. Iseäranis oluliseks pean Barack Obama väljaöeldut, et Eesti on olnud okupeeritud, kuid olukorras, kus kuulume NATO-sse, seda enam ei juhtu.

Eesti turvalisuse teema tõstatamist Obama kõnes pidas väga oluliseks ka Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev. “Hea oli kuulda mõtteid Ämari lennubaasi edasisest väljaarendamisest. Loodetavasti tuleb president Obama kõne kasuks kogu Eesti kaitsevõime tugevdamisele. Jõgevamaal on sellest vaatevinklist oluline Kirna õppekeskuse edasine käekäik, seejuures on oluline ka kaitse- ja keskkonnaministeeriumi koostöö. Ehk avanevad meie maakonnas võimalused lisaks Kirnale veel üks õppepolügoon rajada, et kaitseväelased ja kaitseliitlased põhjalikuma väljaõppe saaksid,” lausus maavanem.

Eeskujulik kõneoskus

Aivar Koka kinnitusel tõi Barack Obama oma kõnesse väga oskuslikult ja filosoofiliselt sisse ka Ukraina ja kogu Euroopa julgeoluku teema.

“Kõnepidajatel on Obama esinemisest väga palju õppida, kuidas peab rääkima, et öeldu kuulajate südameisse jõuaks. Võis tunda, et selles, mida president rääkis, oli ta kogu hingest veendunud. Pidevalt katkestasid tema esinemist aplausid, mis tähendab, et kuulati, kõrvad kikkis, märkis Kokk.

“Obamat iseloomustab suurepärane suhtlemisoskus. Vaatamata sellele, et tegemist on maailma võimsaima riigi presidendiga, polnud tema olekus grammigi üleolekut väikese riigi rahva suhtes, rääkis oma tähelepanekutest Viktor Svjatõšev. “Arutasime Obama kõnet riigikogu erinevate fraktsioonide liikmete, maavanemate ja mitmete teiste avaliku elu tegelastega. Üldine arvamus oli, et see oli märksa sisukam ja väljendusrikkam, kui oodata võis,” tõdes Kokk.

Balti riike toetavad avaldused

Kõrge külalise kõnet kuulamas käinud Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots ütles, et tema osalemine sellel ajaloolisel sündmusel oli tunnustuseks kogu Põltsamaa linnale.

“Küllap sain kutse ka põhjusel, et Jõgevamaal ja ka Põltsamaal on head suhted Ameerika Ühendriikide Eesti suursaatkonnaga ja ka mitmete selle riigiga seotud organisatsioonidega. Meeldis, et kõnet oli võimalik kuulama tulla erinevate elualade esindajatel. Saalis oli rohkesti Eesti, Ameerika Ühendriikide ja teistegi riikide ajakirjanikke, samuti ka palju noori ja noorsootöötajaid, näiteks noorte eestvedaja Heidi Paabort.”

Barack Obama varasemadki väljaütlemised on olnud Baltimaid toetavad ja hea oli neid otse kuulda. Väga meeldis, et olid välja toodud olulised sündmused taasiseseisvuse saavutamisel ja oma riigi ülesehitamisel, ütles Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees, Jõgeva vallavanem Enn Kurg. Tema kinnitusel mõjus iseäranis emotsionaalselt Obama seisukoht, et NATO jaoks pole vanu ja noori riike, suuri ega väikseid, vaid kõik on võrdsed, samuti kõneleja lause, et kunagi võeti meie riigilt iseseisvus, kuid NATO liikmelisus tagab, et seda enam ei juhtu.

Rõhutas üldinimlikke väärtusi

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse tegevjuht ja Põltsamaal tegutseva noorteühenduse Juventus juhatuse esimees Heidi Paabort rääkis, et teda kutsuti Barack Obama kõnet kuulama seoses sellega, et ta viibis 2013. aastal USA Eesti suursaatkonna kutsel õppeviisiidil Ameerika Ühendriikides.

“Olin enesetäiendusel Washingtoni, New Yorgi, Seattle, Minnesota ja Florida osariigis. Noorsootöö alaste kontaktide loomisel olen suhelnud mitmete koostööpartneritega Ameerika Ühendriikidest.

Heidi Paaborti sõnul oli Barack Obama kõnes palju olulisi sõnumeid. “Ta toonitas vajadust väärikaks jääda, tegutseda ühiste eesmärkide nimel, rõhutas hariduse tähtsust,” lausus ta.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus