Jõgevamaal viidi läbi esimene abipolitseinike laskevõistlus


Möödunud neljapäeval, 28. augustil leidis Puurmani vallas Utsali lasketiirus aset esimene abipolitseinike vabariiklik laskevõistlus.

Kuigi kutse võistlustel osalemiseks saadeti üle Eesti kõikidele abipolitseinikele, võtsid väljakutse osalemiseks vastu lõuna ja ida prefektuuri abipolitseinikud. Viimastest komplekteeriti kolm võistkonda, kel tuli võistlusarvestuses lasta püstolit USP (9mm) ja automaadist AK-4. Hoolimata relvade erinevusest, näitasid kõik võistlejad ühtlaselt tugevat taset.

Püstolilaskmise individuaalarvestuses olid paremad lõuna prefektuuri võistlejad Enno Ottis, Rauno Arna ja Vitali Vahtramäe. Ka võistkondlikus arvestuses oli siin teistest üle lõuna prefektuuri võistkond. Automaadist laskmises olid täpsemad Peeter Pau ida prefektuurist ning Rauno Arna ja Vitali Vahtramäe. Siiski õnnestus ka selles kategoorias võistkondlik esikoht võtta lõuna prefektuuri meeskonnal.

Kahe kategooria punktide kokkuliitmisel oli võistkondlikult parim lõuna prefektuur, individuaalse esikoha võttis Peeter Pau ida prefektuurist.

Lisaks võistlemisele said abipolitseinikud Utsali lasketiirus harjutada laskmist Rootsi püstolkuulipildujast ja püstolist Makarov. Hilisõhtul avanes aga võimalus vaadata eemalt või  kaasa lüüa AK-4 laskmisel trasserlaskemoonaga (pimeduses helendav). See oli Kaitseliitu mittekuuluvatele abipolitseinikele uudne kogemus.

Võistluspäeva lõppedes leiti, et kuigi osavõtt võinuks olla  suurem, tuleb edaspidigi kokku tulla. Loodetavasti pandi laskevõistlusega alus iga-aastasele traditsioonile, mis edendab  politseinike, abipolitseinike ja Kaitseliidu vahelist koostööd turvalisuse tagamisel.

Laskevõistlus viidi läbi lõuna prefektuuri ja Kaitseliidu Jõgeva maleva koostöös, Enno Ottise ja Rauno Arna eestvedamisel.

i


ÜLLAR SÕMERA, Põltsamaa konstaablijaoskonna piirkonnavanem

blog comments powered by Disqus