Jõgevamaal töötavad uus turismiarendaja ja ettevõtluskonsultant

Birgit Kuntu on lõpetanud Jõgeva Ühisgümnaasiumi ja Tallinna Kristiine Teeninduskooli ning töötanud osaühingus Jaotusvõrk. ?Praegu õpin aga Lääne-Virumaa Kutsekõrgkoolis kolmandal kursusel ärijuhtimist. Tuleval aastal lõpetan kooli, seetõttu hakkasin erialast tööd otsima. Tööle saamiseks Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusse osalesin konkursil ja osutusingi sobivaks kandidaadiks. Oma töös tulevad mulle kindlasti kasuks kutsekõrgkoolis õpitavad alad: projektijuhtimine, ettevõtluse alused, raamatupidamine, finantsjuhtimine ja teised õppeained. Koostame koolis ka äriplaane, et tulevaseks tööks valmistuda.

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuses hakkab Birgit Kuntu osalema turismimajandusega seotud projekti läbiviimisel.

?Birgit Kuntu hakkab tegelema väga olulise teemaga, milleks on peatuskohtade rajamine Jõgeva maakonda. Peatuskohtades peaksid olema võimalused autode parkimiseks, puhkamiseks, söömiseks, tualeti kasutamiseks. Esimene selline peatuskoht on plaanis rajada Tallinna-Tartu maantee äärde,? rääkis maavanem Aivar Kokk, kellega noor spetsialist esmaspäeva hommikul kohtus. Maavanem loodab, et Birgit Kuntu saab oma tööga edukalt hakkama.

?Jõgevamaa mitmekesisemaks tutvustamiseks turistidele peaks olema palju teeviitasid ja puhkekohti. Ise arvan, et turistidel peaks olema eriti huvitav ringi vaadata Põltsamaal ja iseäranis Roosisaarel. Põltsamaa on ka mu kodulinn. Oma igapäevatöös loodan head koostööd Jõgevamaa omavalitsusjuhtidega,? ütles Birgit Kuntu.

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse uus ettevõtluskonsultant Enn Valgus on kümme aastat tegelenud ettevõtluse alase nõustamisega Tartus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses. Tartu Ülikooli on ta lõpetanud keemikuna.

?Ettevõtjad ja ettevõtlushuvilised inimesed, kes hakkavad Jõgeval mu vastuvõtul käima, tunnevad arvatavasti kõige suuremat huvi struktuurifondide toetusrahade vastu. Samuti huvitutakse küsimustest, mis seotud ettevõtte arenguga, strateegia ja turu-uuringutega, personali juhtimisega. Vajaduse korral võin nõuküsija saata ka teise konsultandi juurde, kes seda valdkonda eriti hästi tunneb. Abi saab aga igal juhul,? ütles Enn Valgus.

Ta märkis, et möödunud reedel käis tema jutul mitmeid inimesi, kellel plaanis rajada oma ettevõte. ?Tutvustati väga erinevaid plaane alates õmblemisest kuni elektrijaama rajamiseni.?

?Jõgevamaa on senini olnud põhiliselt põllumajanduspiirkond. Usutavasti on siin aga arenguruumi ka teistel ettevõtlusvaldkondadel. Tundub, et siin elab palju teotahtelisi ja aktiivseid inimesi,? avaldas arvamust Enn Valgus, kes vajaduse korral külastab ka maakonna ettevõtteid.

?Ettevõtjatel, kes soovivad tulla minu jutule, oleks mõttekas eelnevalt aeg kokku leppida ja teada anda, mis teema neid huvitab. Siis saan probleemi eelnevalt süveneda ja operatiivsemalt nõu anda,? märkis ta.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus