Jõgevamaal seisab tänavu ees sisukas kultuuriaasta

 

Möödunud teisipäeval Jõgeva maavalitsuses toimunud kultuuri infopäeval tõdeti, et maakonnal seisab ees sisukas kultuuriaasta. Kultuurisündmuste reklaamimisele otsustati aga senisest suuremat tähelepanu pöörata.

 

Üks lähemaid kogu maakonda hõlmavaid kultuuriüritusi on maakonna näitemängupidustused, mis leiavad aset Tabivere Vabaajakeskuses 24. ja 25. märtsil. Kui möödunud aastal astus näitemängupidustustel keskastme- ja gümnaasiumitruppide kõrval üles vaid üks täiskasvanute trupp, siis tänavu on neid Tabivere rahvamaja juhataja Erlend Kollomi sõnul tulemas suisa kuus.

Maakonna tänavune laulu- ja tantsupidu kannab pealkirja “Meid sillad ühendavad” ning see peetakse 26. mail maakonnakeskuses Jõgeva linna päevade raames. Maakonna memme-taadi suvepidu “Maa ja vesi” saab aga teoks 4. augustil Kasepääl, mil seal peetakse ka Kalevipoja Kala- ja Veefestivali.

Maakonna seeniortaidlejail on kokkusaamisi ka enne suvepidu: 1. aprillil oodatakse Pala kultuurimajja seeniortantsijaid ja 12. mail seenioransambleid.

Nii mõnedki Jõgevamaal toimuvad sündmused on üleriigilise kõlapinnaga. 17. märtsil toimub Põltsamaa kultuurikeskuses näiteks II vokaalansamblite konkurss “Naissoo laulud”. Traditsioonilist suurt suvekontserti Põltsamaa Fest tänavu aga paraku ei toimu.

Jõgeva püsib endiselt naistetantsu lainel: 14. ja 15. aprillil toimub maakonnakeskuses naisrühmade üleriigiline võistutantsimine ja naistetantsu festival.

Nagu ikka, ilmestavad maakonna kultuuriaastat mitmed juubelid. Veebruaris tähistab näiteks 35. sünnipäeva Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi, aprillis 60. sünnipäeva Põltsamaa segarühm Virmalised,  augustis 15. sünnipäeva Põltsamaa muuseum, novembris 100. sünnipäeva Jõgeva puhkpilliorkester ja 20. sünnipäeva Põltsamaa kunstiselts. Pikema perioodi peale jaotuvad Sadala rahvamaja 80. sünnipäeva ning Oskar Lutsu 125. sünniaastapäeva ja “Kevade” esmatrüki 100. aastapäevaga seotud ettevõtmised. Viimastest on Vooremaas varem pikemalt juttu olnud.

Kultuurikalender peatselt internetti

Traditsiooniliste ürituste kõrval mahub kultuurikalendrisse ikka ka päris uusi. Möödunudnädalasel kultuuri infopäeval tutvustas Europe Direct Jõgevamaa teabekeskuse töötaja Astrid Paulus näiteks 12. aprillil Kuremaa lossis korraldatavat maakonna üldhariduskoolide ja kultuurikeskuste laste- ja noortekooride ning ansamblite festivali “Euroopa Liit laulab”, millel esitatakse Euroopa Liidu liikmesriikide (välja arvatud Eesti) autorite laule. Festivalil parematele korraldatakse õppereis Tallinnasse, kus tutvutakse Euroopa Komisjoni Eesti esinduse, Euroopa Maja ja Riigikantseleiga. Registreerida tuleb 5. märtsiks, täpsem info kodulehelt www.europedirect.ee .

Maakonna kultuurikalender on hetkel veel kujunemisjärgus: kultuuritöötajatelt laekub maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialistile Tiina Tegelmannile riburada pidi infot korraldatavate sündmuste kohta. Kui kõigilt info laekunud, pannakse see süstematiseerituna üles maakonna turismiportaali.

Et Jõgevamaa kultuurisündmused edaspidi rohkem külastajaid leiaksid, korraldatakse kultuuritöötajatele 15. veebruaril Põltsamaal õppepäev, millel jagatakse juhiseid, kuidas koostada ning kuhu edastada eelinfot kultuurisündmuste kohta.

Tegelikult on olemas mitmeid kultuurisündmustele tasuta reklaami tegemise võimalusi, mida paljud kultuuritöötajad senini kasutada pole osanud,” ütles Tiina Tegelmann. Teabealast koolitust aitab korraldada Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Raivo Suni. Käidi välja ka idee hakata kaardistama Jõgevamaa taidluskollektiivide välisreise. Tänavu 13.-17. juunini Tamperes peetavale Soome-Eesti tantsupeolegi kandideerib näiteks kümme Jõgevamaa kollektiivi.

Ettevalmistamisel kultuurikonverents

Üks infopäeva olulisi teemasid oli seotud senise Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuse ning nüüdse Rahvakultuuri Keskusega. Kõnealune asutus asi aasta algusest mitte ainult uue nime, vaid ka uue põhimääruse ja mitmed uued funktsioonid. Rahvakultuuri Keskuse kaudu jaotatavate rahvakultuuri maakondlike toetuste taotluste menetlemiseks moodustati aga maakondlikud komisjonid. Jõgevamaa vastavasse komisjoni kuuluvad maavalitsuse ja Eesti Rahvamajade Ühingu esindajana Tiina Tegelmann, maakonna rahvakultuurispetsialisti ja kultuuriseltside esindajana Pille Tutt ning taidluskollektiivide ja koolide esindajana Eha Niglas.

Rahvakultuuri maakondlike toetuste programm pole Pille Tuti sõnul veel avanenud. Jagada olevad summad jäävad enam-vähem samaks, mis eelmisel aastal, aga komisjonidele on antud juhis, et jälgitaks varasemast suurema hoolega taotluste vastavust programmi põhimõtetele ja aruannete õigeaegset esitamist. Samas antakse taotluse rahastamata jäämise või üksnes osalise rahastamise puhul tagasisidet selle põhjuste kohta.

Jõgevamaa kultuuritöötajate traditsiooniline õppereis otsustati korraldada oktoobris Lääne-Virumaale. Rahvamajade üleriigiline suvekool toimub aga augustis Valgamaal Marguse puhkekeskuses.

Et praegu on koostamisel ka Jõgeva maakonna kultuurivaldkonna arengukava strateegilised alused aastateks 2013-2020 ja ettevalmistamisel Jõgevamaa ja Järvamaa kultuurikonverents „Kitsas kultuuriking“, mis toimub 9. novembril 2012 Jõgeva kultuurikeskuses, siis võib arvata, et arutlusteemasid maakonna kultuuritöötajatel jätkub. Uuesti otsustati kokku saada 20. märtsil Tabiveres.

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus