Jõgevamaal saab tööd üle poolesaja rahvaloendaja

Esmaspäeval alanud rahva ja eluruumide loendajate värbamisel saab Jõgevamaal kokku tööd üle poolesaja rahvaloendaja, kelleks valitakse eelkõige kohalikke olusid tundvad inimesed.

Hajaasustusalal tööle hakkavatel rahvaloendajatel peab olema ka isiklik auto, sest ühiskondliku transpordiga pole võimalik kõiki kohti läbi käia. Loendajaid oodatakse kandideerima eelkõige elukoha põhiselt. See vähendab nii aja kui ka transpordi kulu. 

Loendajad alustavad tööd 6. veebruaril

Rahvaloendajaks saab kandideerida kuni 3. novembrini ja töö algab 6. veebruaril põhjaliku koolitusprogrammiga. Küsitlustööd alustavad rahvaloendajad 16. veebruaril.

Loendaja brutokuupalgaks on 600 eurot, millele lisandub transpordihüvitis ja võimalik preemia hea töö eest.

Jõgevamaal saab tööd ka kolm piirkonnajuhti, nemad asuvad tööle 5. detsembrist. Piirkonnajuhi brutokuupalk on 900 eurot. Eesti jaguneb vastavalt looduslikele piiridele ja rahvastiku tihedusele 15 ringkonnaks, mille piirid ei kattu maakonna omadega – Jõgevamaa näiteks jääb kahte ringkonda ehk meid juhitakse nii Rakverest kui ka Tartust.

Rakveres tegutsev ringkonnajuht Kristiina Saar ütles, et ainult Jõgeva linnas on kuus-seitse jaoskonda. Tema sõnul on ka jaoskondi, mis saavad alguse Jõgeva linnas ning lähevad edasi valda. “On jaoskondi, mida jagavad Jõgeva ja Torma vald, aga ka Jõgeva ja Palamuse vald. Kõrvuti asuvad vallad jagavad mitmeid jaoskondi,” tunnistas ta. 

E-ankeeti peaks saama täita ka raamatukogus

Esimese kuu jooksul toimub elektrooniline rahvaloendus ehk e-loendus, kus Eesti alalised elanikud saavad vastata küsimustikule internetis. Tartus tegutsev ringkonnajuht Maibi Jõelo ütles, et just e-loenduse ajal võiksid lapselapsed oma vanavanemaid külastada, näiteks jõulude või aastavahetuse paiku. Lapselapsel võiks kaasas olla netipulgaga sülearvuti ja ta võiks aidata oma vanavanematel täita ära e-ankeedi,” märkis Jõelo.

Kristiina Saar lisas, et e-loendusel saab osaleda terve jaanuarikuu. Loomulikult loodame väga suurt e-loenduse protsenti ennekõike selleks, et see kergendab olulisel määral loendajate tööd,” lisas ta.

Ringkonnajuhid on pöördunud valdade poole, et avalikes internetipunktides, kus on olemas ka ID-kaardi lugejad, saaksid inimesed oma e-ankeedi ära täita. Kes loendajat koju ei soovi, võiksid vallaga ühendust võtta ning täita oma e-ankeedi avalikus internetipunktis, mis enamasti on raamatukogus,” tõdes Kristiina Saar.

Omavalitsuste tugi on oluline ka seetõttu, et loendajad liiguvad veebruarist märtsi lõpuni, mil võib olla väga lumerohke.

Inimeste teavitamiseks on ka selgitav kampaania, mille käigus saadetakse igasse eluruumi selgitav infomaterjal.

Eestis toimub rahvaloendus tänavu 31. detsembrist järgmise aasta 31. märtsini. Neid, kes e-loendusel ei osale, külastavad 16. veebruarist 31. märtsini rahvaloendajad.

Kõikidest tööpakkumistest saab infot www.REL2011.ee, sealt leiab ka ametikohtade kirjeldused ja esitatavad nõuded. Kandideerimine toimub portaalide CV-Online ja CV-Keskus vahendusel. Jõgeval tegutseb maavalitsuse majas rahvaloenduse personalitöötajana Janek Äkke. 

Rahvaloenduse olulised etapid 

*Kokku värbab statistikaamet rahvaloenduse läbiviimiseks üle 2400 inimese

*Nende hulgas on 15 ringkonnajuhti, 25 personalitöötajat, 132 piirkonnajuhti, 90 andmetöötluse operaatorit ja 2200 rahvaloendajat

*Praeguseks on lõppenud ringkonnajuhtide ja personalitöötajate töökonkursid.

*E-loendus viiakse läbi 2011.aasta 31. detsembrist  kuni 2012. aasta 31. jaanuarini

*Järgneb andmete korrastamine 1.-15. veebruarini

*Rahvaloendaja külastab kodusid 16. – 31. märtsini

*Rahvaloendajal peab kaasas olema pildiga töötõend, käes sinine kohver ja kaelas loendussümboolikaga sall

*Kui siiski tekib vajadus küsida üle, saavad inimesed soovi korral kontrolliks helistada ka statistikaameti klienditoele

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus