Jõgevamaal pole rohkem hukatud loomade matmispaiku

Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) peadirektori asetäitja Olev Kalda allkirjastas käskkirja, millega kinnitas eriti ohtlike loomataudide, sh sigade Aafrika katku tõrjumise käigus hukatud loomade võimalike matmispaikade nimekirja. Jõgevamaal ei ole peale Torma täitumist ühtegi hukatud loomade matmispaika, neid pole ka meie naabruses ehk Tartu-, Järva- ja Virumaal, ütles Jõgeva veterinaarkeskuse juhataja Harles Kaup. Viljandimaal on hukatud sead maetud Tarvastu valda. Tartu- ja Järvamaal võivad mõned matmispaigad veel kaalumisele tulla. Jõgevamaa loomatauditõrjekomisjon ei leidnud enam ühtegi võimalikku matmiskohta.

“Oleme tänaseks koostöös kohalike omavalitsustega ja keskkonnaspetsialistidega saavutanud kokkuleppe 24 võimaliku matmispaiga osas kokku kaheksas maakonnas. Keskkonnaamet on hinnanud need keskkonna seisukohalt sobivaiks,” ütles veterinaar- ja toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda. “Praeguse teadmise põhjal ei ole hukatud loomade matmine keskkonnakaitselistel põhjustel võimalik kolmes maakonnas  – Ida- ja Lääne-Virumaal ning Raplamaal. Loomataudi puhkemisel nendes piirkondades tuleb vajadusel kasutada naabermaakonnas asuvat matmispaika,” vahendas Kalda sõnu maaeluministeeriumi avalike suhete osakond.

Kinnitatud nimekiri ei ole lõplik. Olev Kalda sõnul on võimalike matmispaikade valikul esmatähtis keskkonnaohutus. “Siiski rõhutan, et matmine on hädaabinõu, mida tuleb kasutada alles siis, kui loomsete jäätmete käitlemise tehasel puudub võimekus hukatud loomad mõistliku aja jooksul kahjutustada,” lisas Kalda.

Matmise loomsete jäätmete kahjutustamise võimalusena sätestab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1069/2009, artikkel 19 (1), mis lubab erandkorras loomataudi puhkemisel loomi matta.

Keskkonnaministeerium koostöös keskkonnaameti ja keskkonnainvesteeringute keskusega viib eelvalitud matmispaikades läbi täiendavad keskkonnauuringud, et hinnata matmispaikade parameetreid, vajadusel tehakse ka proovikaevamisi või -puurimisi.

Matmispaikade eelvalikut hindas riiklik loomatauditõrje komisjon, kes otsustas esitada nimekirja kinnitamiseks veterinaar- ja toiduameti peadirektorile.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus