Jõgevamaal pole linnugripikahtlust ilmnenud

?Mõned inimesed on meile helistanud ja teatanud surnud lindudest. Enamasti on tegemist värvulistega. Seni oleme probleemid lahendanud telefoni teel, öelnud helistajatele, et linnugripi ohtu pole ning nad võivad surnud linnu ise ära koristada,? rääkis Kaup, rõhutades, et surnud lindu siiski paljaste kätega puutuda ei tohi. Linnukorjuse võib praegu, mil viirust veel pole diagnoositud, kummikindaid või kilekotti kasutades prügikonteinerisse panna.

?Kui veekogud jääst vabanevad, algab ka veelindude suurem ränne ning siis on Jõgevamaa Veterinaarkeskus kõrgendatud valmisolekus,? kinnitas Harles Kaup.

Rändveelinnud on lindude gripi suhtes enim ohustatud liigid.

Inimesed ei peaks aga üksiku surnud metslinnu või tuvi pärast rohkem muretsema kui varem. Ornitoloogide teatel hukkub Eestis aastas tavapäraselt ligi miljon siin pesitsevat ränd- või metslindu. Kui tegu ei ole veelinnuga ning ümbruses olevad teised linnud on terved, ei ole põhjust karta lindudegripi ohtu.

Kui aga on tegu mitme surnud veelinnuga või teiste mets- või linnalindude (tuvid, kajakad) massilise hukkumisega, tuleb kindlasti võtta ühendust Jõgevamaa Veterinaarkeskusega (telefon 772 1172 või 518 4925) või piirkonda teenindava volitatud veterinaararstiga (nimekiri Jõgeva maavalitsuse kodulehel www.jogevamv.ee lingi ?Linnugripp? all).

Jäätmeseaduse § 66 lõige 2 sätestab, et kohaliku omavalitsuse organ korraldab oma haldusterritooriumil olmejäätmete kogumise ja veo. Kohaliku omavalitsusüksuse pädevuses on otsustada, kuidas erinevaid jäätmeid omavalitsuse territooriumil kogutakse ja käideldakse. Korraldatud jäätmevedu võib hõlmata ka muid jäätmeid, kui seda tingib oluline avalik huvi.

Põllumajandusministeerium on seisukohal, et olenemata asjaolust, kas tegemist on looma või linnu korjusega, on selle avalikust kohast eemaldamiseks olemas oluline avalik huvi.

Erikord on sätestatud looduskaitse seaduse § 63 lõike 1 alusel I ja II kaitsekategooriasse kuuluva loomaliigi (liikide loetelu vabariigi valitsuse 20. mai 2004 määruses nr 195) isendi surnuna leidmisel. Sel juhul tuleb keskkonnateenistust leitud linnukorjusest teavitada ja vajadusel see keskkonnateenistusele üle anda.

ANDRES LOORAND,
Jõgeva Maavalitsuse pressiesindaja

blog comments powered by Disqus