Jõgevamaal on suur huvi giiditöö vastu

Reedel alanud kolmekuulise koolituse eesmärgiks on ette valmistada kvalifitseeritud Jõgevamaa giide, kes suudaksid seda teenust iseseisvalt füüsilisest isikust ettevõtjana pakkuda. Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse juhataja Toomas Pajula sõnul kiitis Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) maakonnas koostatud projekti heaks. Nii toetab riik EASi kaudu koolitust 60 000 krooniga, osalejad ise peavad välja käima umbes 10 protsenti kursuse maksumusest ehk 700 krooni.

Giidide ettevalmistuse kaugemaks eesmärgiks on ettevõtluse arendamine, kuna professionaalset teenust tuleks eelkõige pakkuda ettevõtluse kaudu.

Kursuse eest vastutav ettevõtluskonsultant Kajar Lember ütles, et tal on hea meel, et huvilisi sedavõrd palju on, ja avaldas lootust, et kursuse lõpetanud hiljem ka sellel alal tegutsema hakkavad.

Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus juhataja Toomas Pajula ütles, et giidikoolitusel osaleb väga erinevaid inimesi, teiste seas õpilasi, õpetajaid ja riigiasutuste töötajaid.

Algul oli arvestatud umbes 20 osalejaga, kuid kuna huvi oli oodatust suurem, otsustati, et antakse õppimisvõimalus kõigile soovijatele.

Õppekava on koostatud nii, et osalejad saaksid võimalikult põhjalikud teadmised Jõgevamaa vaatamisväärsustest, turismitrükistest, sellest, kuidas hankida informatsiooni Eesti ja Jõgevamaa kohta. Lisaks teoreetilistele teadmistele saavad kursuslased mitmete objektidega tutvuda ka praktiliselt ehk väljasõitude kaudu. Giidiks soovijad saavad ka infot giidindusest Eestis, kutsestandardi, marsruudi koostamise ja teiste tööks vajalike oskuste kohta. Kursuslastele antakse ka teavet, kuidas alustada iseseisvat ettevõtlust.

Osalejad esitavad oma lõputööd, milleks on üksikasjalikud kirjeldused mõne Jõgevamaal asuva turismiobjekti kohta, detsembris. Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus kavatseb neist kokku panna raamatu, mis oleks abiks giiditöös ja tutvustaks ka turistidele Jõgeva maakonna vaatamisväärsusi lähemalt.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus